Grupówki i pakiety medyczne coraz bardziej popularne wśród Polaków

Jak informuje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 24.08.2015 r.), rok 2015  to  czas dużych zmian dla agentów sprzedających ubezpieczenia. "O ile ci od produktów majątkowych mają się dobrze, o tyle sprzedający "życiówkę" mogą czuć się zaniepokojeni". Pośrednicy  wyspecjalizowani w sprzedaży ubezpieczeń życiowych w ostatnich miesiącach "powodów do optymizmu nie mieli" - pisze portal. I tak, nadzór finansowy "wymusił ograniczenia w sprzedaży ubezpieczeń ochronno- inwestycyjnych tzw. unit linków". Produkty te - podaje "Prnews.pl" - nie miały zbyt dobrej opinii w mediach ze względu na wysokie opłaty likwidacyjne, ale prowizje od nich zapewniały wielu sprzedającym je agentom  główne źródło  utrzymania. "Specom od życiówek chleb zabrały też wcześniej zatwierdzone zmiany w OFE, których dystrybucją często się zajmowali".  Jednak ubezpieczyciele poszukujący  nowych źródeł składki postawili  na ubezpieczenia grupowe i pakiety medyczne (grupowe ale i indywidualne). W opinii portalu, od bardzo dawna znane  na rynku tzw. grupówki dostały nowe życie. Natomiast rynek ciągle szuka  modelu biznesowego  dla pakietów medycznych, akceptowalnych "pod względem kosztów i zakresu ochrony dla odbiorcy, satysfakcjonującego od strony zyskowności dla TU i sprzedażowych prowizji dla multiagentów".Chociaż  zainteresowanie pakietami medycznym jest coraz większe.

Polisa ubezpieczenia na życie dołączona do kredytu przesunie granicę wieku jego spłaty nawet do 80 roku życia kredytobiorcy


Chociaż banki udzielają kredytów mieszkaniowych nawet na 35 lat, nie wszyscy klienci mogą skorzystać z tak długiego okresu spłaty, ponieważ banki określają dodatkowo maksymalny wiek, jakiego kredytobiorca nie może przekraczać w momencie spłaty ostatniej raty - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 26.08.2015 r.). W opinii "Wyborczej", jednak ta granica może zostać wydłużona, jeżeli klient wykupi ubezpieczenie na życie. Polisa ubezpieczenia  na życie stanowi dla banków dodatkowe zabezpieczenie, jednak z punktu widzenia klienta jest to opcja bardziej kosztowna. I tak, w  większości banków obecnie ograniczenie wynosi 70 lat, choć np. w Raiffeisen Polbank  istnieje ono   już przy 65 roku życia. Zdaniem Katarzyny Wojewoda-Leśniewicz z Bankier.pl , "ubezpieczenie na życie będzie wymagane w przypadku 35-letnich kredytobiorców, którzy chcieliby wziąć kredyt na 30 lat.  Zaopatrzenie się w ubezpieczenie na życie przesunie ustaloną granicę wieku nawet do 80 roku życia lub dłużej, jak ma to miejsce w ofercie Banku Pocztowego" - podkreśla dziennik.

W nowej regulacji ubezpieczeniowej dotyczącej polis z  UFK   jest  luka

W ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK)  lokuje oszczędności przynajmniej kilkaset tysięcy Polaków - podkreśla  "Gazeta Wyborcza" (Nr z 25.08.2015 r.). Często takie polisy są obłożone wysokimi prowizjami, zjadającymi większość zysków z inwestowania pieniędzy. Ponadto, wycofać się z tej inwestycji  trudno, ponieważ  firmy ubezpieczeniowe zabezpieczały się przed ucieczką klientów, zobowiązując ich do wpłacania składek przez 10-15 lat - pisze gazeta. .Zdaniem dziennika, jednak  już  wkrótce właściciel tzw. inwestycyjnego ubezpieczenia na życie  będzie mógł  zerwać polisę inwestycyjną bez większych strat. Tyle, że w projektowanych przepisach jest luka - ostrzega "GW" -  która "pozwoli sprzedawcom polis decydować, kiedy klient będzie mógł taką umowę wypowiedzieć." 
 W opinii Anny Dąbrowskiej z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, istnieje jednak ryzyko, że ubezpieczyciele będą dawali klientom na odstąpienie od umowy tylko 61 dni od dnia jej zawarcia  Projekt nowej ustawy zakłada bowiem, iż termin na odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym wynosi 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń, które  przysługują ubezpieczonemu  z tytułu zawartej umowy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT