HDI-Gerling Życie zmienia ofertę UFK

HDI-Gerling Życie TU  poinformowało o planowanych zmianach w ofercie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Z portfela spółki zniknie w sumie 12 funduszy - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 28.06.2010 r.). I tak,   w dniu 31 sierpnia 2010 r. zostaną wycofane fundusze:
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (AR43),   BPH Stabilnego Wzrostu (BR21),  DWS Polska Płynna Lokata (DW02), Millennium Pieniężny (MI01), Millennium Stabilnego Wzrostu (MI21),  Millennium Zrównoważony (MI31),    Millennium Akcji (MI41),  Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 (PI32),  Pioneer Wzrostu MIX 60 (PI33) oraz   Union Investment UniMax Zagranica (UI46). Ponadto, w dniu 30 września br. HDI-Gerling Życie dodatkowo  wycofa jeszcze 2 fundusze:    HDI-Gerling Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu (HG22) oraz  HDI-Gerling Portfel Modelowy Zrównoważony (HG32). Tak wiec - pisze "GU" -  do dnia 20 sierpnia 2010 r. (24 września w przypadku portfeli modelowych) klienci ubezpieczyciela muszą dokonać konwersji środków zgromadzonych na wyżej wymienionych funduszach na UFK z oferty HDI Gerling Życie. Oprócz tego, od 1 sierpnia br. (1 września w przypadku portfeli modelowych) w serwisie VIP zostanie wyłączona możliwość alokacji składki oraz konwersji środków na powyższe fundusze. Natomiast tym, którzy nie przeniosą środków zgromadzonych na likwidowanych funduszach  z dniem 31 sierpnia (30 września w przypadku portfeli modelowych) HDI-Gerling Życie zamieni dotychczasowe jednostki zgodnie z  OWU.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT