ING Życie chce sprzedawać więcej pracowniczych polis grupowych

ING Życie chce mocniej wejść w grupowe ubezpieczenia pracowników. Obecnie ubezpieczyciel  ma 0,7-proc. udział w rynku polis grupowych. Jednak to ma się zmienić. Firma chce na szerszą skalę zacząć oferować takie produkty - informuje "Parkiet"(Nr z 15.12.2010 r.).  Zdaniem Grzegorza Chłopka, wiceprezesa PTE ING,  powodem takiej strategii  są przewidywane zmiany demograficzne. Rynek pracy rokrocznie  będzie tracić coraz więcej osób w wieku produkcyjnym. Nastąpi więc  czas pracownika, a nie pracodawcy.  Pracodawcy będą musieli więc zaproponować pracownikom dodatkowe benefity. Trzeba zacząć myśleć o tym już dziś, a nie za cztery czy pięć lat - pisze gazeta. Tomasz Bławat, prezes zarządu ING TU życie zapowiada zaś, że towarzystwo dalej będzie proponować klientom produkty inwestycyjne ze składką regularną. W przyszłym roku rozpoczną się przygotowania części ubezpieczeniowo-emerytalnej ING (grupa ma zostać podzielona na część ubezpieczeniową i bankową) do IPO,  planowanego na 2012 r.  Bławat chciałby, aby  powróciła w Polsce marka Nationale-Nederlanden.

Zmiany w OWU grupowych ubezpieczeń na życie Generali

Generali Życie T.U. wprowadza zmiany w OWU  grupowego ubezpieczenia na życie Certum oraz Certum Max (OWU) - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 15.12.2010 r.). Według "GU", obecnie produkt charakteryzuje się szerszym niż dotychczas zakresem ubezpieczenia,  dając  możliwość rozbudowy umowy ubezpieczenia o nowe umowy dodatkowe. Ponadto,  zostały dokonane modyfikacje, dzięki którym klienci towarzystwa, mający polisę  grupowego  ubezpieczenia  na życie w Generali, mogą  dysponować elastycznym produktem,  którego zakres można dopasować do wielkości firmy, preferencji klientów i wymaganego zakresu. W ramach nowych OWU - pisze "Ubezpieczeniowa" - zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o nowe klauzule, np. poważne zachorowanie ubezpieczonego oferowane w dwóch wariantach, leczenie specjalistyczne ubezpieczonego czy trwały uszczerbek dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku. M.in. w  ramach umowy ubezpieczenia, każdy ubezpieczony pracownik otrzymuje od Generali tzw. Certyfikat, który potwierdza warunki świadczonej ochrony. Dodatkowym atutem przy zawarciu grupowego ubezpieczenia na życie w Generali jest możliwość uruchomienia telefonicznej obsługi roszczeń. "Oznacza to, że w przypadku zgłoszenia zajścia zdarzenia, Generali po spełnieniu określonych w umowie ubezpieczenia warunków, w ciągu 24 godzin od otrzymania pełnej informacji na temat zdarzenia zrealizuje świadczenia na rzecz osoby uprawnionej bez potrzeby przekazywania do ubezpieczyciela pełnej dokumentacji dotyczącej zdarzenia" - podkreśla "GU".
W ramach ubezpieczeń grupowych Generali zapewnia także szeroki wachlarz możliwości informacyjno - doradczych. Na przykład do dyspozycji ubezpieczonych, którzy zdecydują się na inwestowanie środków w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ubezpieczyciel przekazuje  platformę internetową za pomocą, której  można  śledzić na bieżąco przebieg transakcji na swoich rachunkach.

Ubezpieczyciele wychodzą z rynku

Czy funkcjonująca od września 1999 r. Skandia Życie zakończy działalność? Zapytany o to przez "Parkiet"(Nr z 18.12.2010 r. Paweł Ziemba, prezes zarządu Skandii Życie twierdzi, iż  decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Prezes Ziemba uważa, wyjaśnia, że ostatnio utworzony przez Skandia Lebensversicherung oddział "został uruchomiony na wszelki wypadek". W jego opinii, Skandia zastanawia się, co można jeszcze zrobić na polskim rynku. ocenianym na bardzo perspektywiczny. "Chcemy być na nim wciąż obecni. Zamierzamy rozszerzyć swoją ofertę produktową i zastanawiamy się, w jaki sposób to zrobić. Bo nowe produkty to nowe obowiązki” – twierdzi w dzienniku. Obecnie ubezpieczyciel sprzedaje w Polsce  jedynie ubezpieczenia inwestycyjne powiązane z giełdą (tzw. unit-link). "Parkiet" pisze, iż w najbliższych kwartałach może zakończyć działalność kilka towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie. Spółkę życiową chce zlikwidować również gigant ubezpieczeniowy zza oceanu - na rynku mówi się,  .że dotyczy to firmy Pramerica. "Ta jednak zaprzecza, że ma takie plany". Gazeta zauważa, powołując się na aktuariusza jednej z firm doradczych, iż "ubezpieczyciele rozważają likwidację polskich spółek, bo dałoby to oszczędności. Uwolnione zostałyby spore kapitały. Spadłyby wydatki na administrację" .
Ostatnio na polskim rynku działalność wygasiło Link4 Life, a  w stan likwidacji zostało postawione Universum-Życie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT