ING Życie chce zdobyć 400 tys. klientów

ING Życie chce do 2015 r.  pozyskać 400 tys. klientów - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 16.02.2011 r.). W związku z tym ubezpieczyciel liczy na  nowy produkt, łączący inwestycje z ochroną ubezpieczeniową w którym  klienci mają  wiedzieć, ile faktycznie kosztuje ich ochrona, a ile pieniędzy jest inwestowanych. Zdaniem Tomasza Bławata  prezesa ING Życie, "minęły czasy, kiedy klienci nie interesowali się, na co dokładnie przeznaczana jest ich składka. Klient chce wiedzy  dotyczącej ceny  ubezpieczenia na życie oraz inwestycji. 
Szef  ING Życie zadeklarował, że firma  będzie rozwijać ubezpieczenia z funduszem kapitałowym we współpracy z różnymi bankami, nie tylko z ING Bankiem Śląskim - pisze "Wyborcza".
Według Bławata,  ubezpieczyciel ogranicza sprzedaż polisolokat i produktów strukturyzowanych, ponieważ " korzyścią dla ubezpieczyciela z oferowania tego typu produktów bankowych było wyłącznie zwiększenie udziału w rynku. Z tego powodu w 2010 r. ING zebrało 1998 mln zł składki wobec 2548 mln zł w roku 2009".
Ubezpieczyciel w 2010 r. wypracował zysk  197 mln zł, o 3 mln zł niższy niż w 2009 r. .

Zyskowny rok UFK

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)  mają za sobą udany rok. Na prawie tysiąc funkcjonujących na rynku UFK  stratę na koniec 2010 r. odnotowało  tylko nieco ponad 40 – donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 18.02.2010 r.), powołując sie na raport  Analizy Online. I tak, najwięcej zarobiły fundusze akcyjne małych i średnich spółek notowanych na GPW.  Kilku funduszom z tego segmentu udało się osiągnąć roczne zyski na poziomie co najmniej 30 proc. Najlepsze były Allianz Akcji Plus (37,8 proc.) oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (33,7 proc.) - informuje "DGP". Według  dziennika, "na blisko 150 funduszy akcji polskich, które są obecne na rynku co najmniej rok, zaledwie 21 nie udało się pokonać bariery 10 proc. zysku."
Wysoką stopę zwrotu odnotowały także  fundusze inwestujące  na rynkach zagranicznych, najwięcej  Aegon UFK – Credit Suisse Equity Fund Global Prestige (49,7 proc.) oraz JPM Global Natural Resources (48,4 proc.), oferowany zarówno przez PZU Życie, jak i Aegon TUnŻ. Pierwszy z nich inwestuje w spółki produkujące dobra luksusowe, drugi w akcje spółek surowcowych.
Natomiast w segmencie funduszy mieszanych polskich najlepiej poradziły sobie fundusze aktywnej alokacji. Najwyższą stopę zwrotu wypracowały: Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK (19,7 proc.) oraz BZ WBK-Aviva – Aviva Investors Zrównoważony UFK (17,6 proc.).
Średnia stopa zwrotu dla UFK inwestujących w polskie papiery skarbowe wyniosła 5,7 proc., zaś  fundusze pieniężne i gotówkowe przyniosły średnio 4,4 proc. zysku.

Nowy  ubezpieczyciel z Getin Holding

Getin Holding Leszka prowadzi prace, których celem jest uruchomienie towarzystwa ubezpieczeń na życie. Nowa spółka  nie zamierza konkurować z  życiową Europą.   Nie będzie więc oferować  ubezpieczeń grupowych z UFK, produktów strukturyzowanych i polisolokat, a także bancassurance - twierdzi "Parkiet" (Nr z 17.02.2011 r.). Według gazety, nowa firma zamierza natomiast  sprzedawać ubezpieczenia  przez internet  oraz  dystrybuować polisy poprzez  alternatywne kanały dystrybucji, np. firmy z dużą bazą klientów.  W  ofercie ubezpieczyciela mają się też pojawić produkty innowacyjne, które na polskim rynku w danym kształcie jeszcze nie funkcjonują - pisze dziennik.
Nowy ubezpieczyciel ma rozpocząć działalność w II połowie br. Obecnie trwa rekrutacja pracowników.
W opinii  Marcina Mazurka, analityka z Intelace Research, pomysł z uruchomieniem nowego towarzystwa w obecnym czasie  dobrze rokuje na przyszłość - zauważa "Parkiet".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT