ING Życie stawia na większą dywersyfikację kanałów dystrybucji w 2012 r.

Strategia ING Życie na 2012 rok zakłada  większą dywersyfikację kanałów dystrybucji. Dlatego w towarzystwie  na początku 2012 r.  wydzielono nową strukturę sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych za pośrednictwem partnerów zewnętrznych - informuje "Prnews"(www.prnews.pl z 21.03.2012 r.). Monika Bondarczyk, Dyrektor Sprzedaży ds. Kanałów Zewnętrznych w ING Życie tłumaczy w portalu, iż ”strategia ING Życie zakłada dywersyfikację oraz dynamiczny rozwój zewnętrznych kanałów sprzedaży. Naszym założeniem jest, aby sprzedaż generowana przez tę część biznesu miała znaczący udział w wyniku finansowym, planowanym na najbliższe lata” . W jej opinii, ubezpieczyciel  wykorzystując zdobyte doświadczenia na tym rynku, będzie chciał "budować oraz rozwijać współpracę z partnerami zewnętrznymi, w oparciu o produkty ochronne jak również zabezpieczające przyszłość finansową Polaków. Wierzę, że moje wcześniejsze doświadczenia w sektorze bankowym, pozwolą na osiągnięcie tych ambitnych celów.” 

Czy polisę ubezpieczenia na życie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

Tylko z pozoru wydatki związane z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej wydają się spełniać warunki pozwalające na zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu. . Podatnik powinien pamiętać o tym, że zdaniem organów podatkowych mają one charakter osobisty - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.03.2012 r.). "Wykupienie polisy na życie, stanowi swojego rodzaju zabezpieczenie finansowe na czas, w którym przedsiębiorca nie będzie w stanie należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych" - podkreśla gazeta.
W opinii dziennika, analizując możliwość  zaliczenia kosztów związanych z wykupem polisy na życie prowadzącego działalność gospodarczą, w pierwszej kolejności trzeba  przyjąć, iż  kosztami uzyskania przychodów są  "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". Tymczasem – zauważa "DGP" - zakup polisy nie został wskazany w katalogu z art. 23. "Oznacza to, że wydatek na zakup polisy tylko wtedy byłby kosztem uzyskania przychodu, gdyby wiązał się z jego uzyskaniem lub chociaż zabezpieczeniem jego źródła." Stąd ważne, aby pamiętać, że koszty, które zostały poniesione w celu zachowania źródła przychodu "mają zagwarantować możliwość uzyskiwania korzyści z tego źródła w przyszłości, jak również,  jego dalsze istnienie".
Zdaniem  fiskusa (indywidualna interpretacja podatkowa o sygn. ILPB1/415-699/10-5/KŁ), opłaty tego rodzaju mają charakter wydatków osobistych. Ponadto, w opinii  Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, " brak jest bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są one ponoszone w celu powstania lub zwiększenia przychodu oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. W konsekwencji, ciężko jest doszukać się związku przyczynowo - skutkowego, co definitywnie wyklucza możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej" - podkreśla dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT