Informacje o wynikach struktur podawane codziennie ?

Polacy zainwestowali w produkty strukturyzowane do tej pory około  14 mld zł, a tylko w tym roku wydadzą na nie blisko . 5 mld zł. Tylko w  I półroczu br. około  40 proc.  produktów strukturyzowanych miało formę ubezpieczenia na życie - informuje "Gazeta Prawna"(Nr z 10.11.2008 r.).Zdaniem Bożeny Zielińskiej -Kurpiel z Departamentu Ochrony Klientów Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ,  szybki rozwój tych produktów skłonił Komisję do ich analizy, co z kolei .  może dać efekt w postaci opracowania odpowiednich regulacji. W opinii Macieja Kossowskiego, prezes Wealth Solutions, jego firma podaje wyniki dzień po dniu na stronie internetowej. Z kolei New World Alternative Investments dane na stronie internetowej uaktualnia co dwa tygodnie lub co miesiąc. Natomiast Noble Bank informuje klientów o wynikach minimum co kwartał, a w Deutsche Banku w przypadku ubezpieczeń wyniki są znane po roku lub na koniec inwestycji.

Niezbędne  uszczelnienie systemu ochrony zdrowia

Polacy wydają na leczenie rocznie blisko 18 mld zł z prywatnych kieszeni. Środki te  stanowią  ponad 30 proc.  wszystkich pieniędzy, jakimi dysponuje system ochrony zdrowia - podaje "Gazeta Prawna"(Nr z 12.11.2008 r.). Najwięcej prywatnych pieniędzy na leczenie wydają emeryci i renciści, ponieważ najczęściej korzystają ze świadczeń zdrowotnych.
Niezbędne staje się uszczelnienie systemu finansowania ochrony zdrowia, aby jak najwięcej prywatnych środków trafiało do systemu publicznego - pisze dziennik.. Jednym ze sposobów na to mogłoby być wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. W opinii cytowanego przez gazetę Adama Kozierkiewicza, eksperta ds. ochrony zdrowia,  pozwoliłoby to na zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych w przypadku choroby za niewielkie pieniądze.
Szacuje się, że nawet 20 proc.  Polaków byłoby zainteresowanych doubezpieczeniem się, ale pod warunkiem że nie będzie to więcej kosztowało niż 100 zł miesięcznie za osobę - twierdzi "Prawna".

Certyfikaty strukturyzowane  tracą ?

Część  certyfikatów strukturyzowanych,  obecnych na naszej giełdzie notuje obecnie straty, zamiast przynosić zyski. Większość z nich traci od kilku nawet do 50 procent, co spowodowane jest tym, że opierają się one na giełdowych indeksach - twierdzi "Parkiet"(Nr z 12.11.2008 r.). Według gazety,
wśród nich są instrumenty bez określonego terminu wykupu UniCredit czy te oferowane przez Raiffeisen Centrobank. Certyfikaty weszły na rynek pod wpływem pewnej mody inwestycyjnej. Zdaniem Emila Szwedy, głównego  analityka Open Finance, ich obecność jest potrzebna dla urozmaicania rynku, a spadki prędzej czy późnią, ale się zakończą.   W opinii analityka,  spadają nie tylko akcje, ale i ceny surowców, natomiast  certyfikaty umożliwiają zwykle inwestowanie na wzrosty indeksów bazowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT