Inwestycyjne ubezpieczenie na życie trzeba traktować długoterminowo

Mniej więcej 10 proc. zarobków powinniśmy odkładać na starość. Gromadząc pieniądze tylko w ZUS i OFE  możemy być pewni, że nasza emerytura nie zapewni poziomu życia zbliżonego do tego, jaki mieliśmy przed zakończeniem pracy zawodowej, ponieważ wyniesie ona około 30 – 60 proc. wcześniejszych dochodów. Jak przypomina "Rzeczpospolita"(Nr z 03.11.2011 r.), towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają oszczędzanie na starość przede wszystkim w ramach ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym (UFK). Dziennik pisze, powołując się na dane  Swiss Re wynika, że w 2010 r. Polacy wydali średnio na ubezpieczenie na życie 235 dolarów (660 zł), podczas gdy średnia światowa to 364 dolary. Tymczasem w polisie  na życie z funduszem,  znaczna część składki (w zależności od tego, ile zostało przeznaczone na ochronę życia i na jakim etapie oszczędzania jesteśmy) jest inwestowana na rynku kapitałowym. Gromadzenie pieniędzy w ramach ubezpieczenia na życie trzeba traktować długoterminowo- podkreśla dziennik.
 Jak mówi w gazecie Marek Twardowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami w Nordea Życie, "kilka lat temu popularne były produkty, w których to klient decydował, jaką część składki chce przeznaczyć na ochronę, a jaką na inwestycje. Teraz przeważają ubezpieczenia, w których zakres ochrony jest zminimalizowany często do symbolicznej złotówki".  Klient może wybrać kilka funduszy, w których chce ulokować swoje środki. Zarządzający funduszami nie gwarantują jednak określonego zysku. Wyniki UFK zależą od sytuacji na rynku, sprawności i wiedzy zarządzających, ale też od tego, jaką strategię inwestycyjną wybrał klient. Można zdecydować się więc na inwestycje w miarę bezpieczne (fundusze obligacji, pieniężne), ale i inwestować odważniej (fundusze akcji, dynamiczne). " Można wybrać również rozwiązanie pośrednie (fundusze mieszane, zrównoważone, stabilnego wzrostu). Wtedy w ramach jednego funduszu inwestycja będzie obejmowała zarówno obligacje, jak i akcje (w różnych proporcjach w zależności od rodzaju funduszu)" - radzi "Rzeczpospolita".
Składki na ubezpieczenie na życie z funduszem można wpłacać regularnie, np. co miesiąc, ale równie dobrze raz w roku. Zaś po śmierci ubezpieczonego świadczenie jest wypłacane osobie uposażonej (wskazanej w umowie z towarzystwem), która niekoniecznie musi być członkiem rodziny.

Pracownicza polisa zdrowotna czy abonament w prywatnym centrum medycznym ?

Firmy chcące zapewnić pracownikom dodatkową opiekę medyczną mają dwie możliwości: mogą wykupić ubezpieczenie lub abonament w prywatnym centrum medycznym. Każde z tych rozwiązań ma wady i zalety. Dzięki polisom zdrowotnym, które dają pracownikom dostęp do prywatnych usług medycznych, pracodawca  dodatkowo motywuje  załogę - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 03.11.2011 r.). Ponadto, ubezpieczenia wiążą się z wyższym bezpieczeństwem, ponieważ towarzystwa są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pacjent zyskuje dostęp do całej sieci medycznej danego ubezpieczyciela, a nie tylko do placówek wybranego centrum medycznego. Zwolennicy abonamentów w prywatnych przychodniach podkreślają natomiast - zauważa dziennik -  że polisy zdrowotne " zazwyczaj nie obejmują ochroną osób starszych, powyżej wieku określonego w umowie (np. 64 czy 65 lat), natomiast abonament może mieć każdy niezależnie od wieku". Ponadto,  w ubezpieczeniach zdrowotnych "w niektórych przypadkach (dotyczy to np. pobytu w szpitalu czy prowadzenia ciąży) może obowiązywać okres karencji, w czasie którego dane świadczenia nie przysługują". Pracodawca zaś  sam decyduje, czy chce objąć ubezpieczeniem całą załogę (może też łącznie z rodzinami), czy woli w ten sposób docenić tylko wybranych, kluczowych pracowników. Koszty ubezpieczeń zdrowotnych firma może wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Składka zaś wynosi od kilkudziesięciu zł miesięcznie za pracownika. Na jej  wysokość ma "wielkość grupy przystępującej do ubezpieczenia, struktura wiekowa, płciowa i zawodowa tej grupy, zakres świadczeń, częstotliwość opłacania składek, zawarte umowy dodatkowe, branża i województwo, w którym działa firma" - wylicza gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT