Jak zmienić strategię portfela inwestycyjnego w ubezpieczeniu z funduszem?

Jak zmienić strategię oszczędzania na bardziej bezpieczną. ? W przypadku ubezpieczenia z funduszem kapitałowym kwestia sposobu lokowania składki zawarta jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w umowie – radzi „Gazeta Prawna”(Nr z 16-18.02.2008 r.). W OWU zazwyczaj z góry ustalone są tam m.in. terminy, w których można dokonać zmiany strategii inwestowania, np. z funduszu akcyjnego na fundusz gwarantowany i warunki, na jakich to się odbywa. Standardem jest, że w każdą trzecią rocznicę polisy ubezpieczony ma prawo dokonać takiej alokacji nieodpłatnie. Ostatnio jednak coraz częściej w warunkach ubezpieczenia gwarantuje mu się takie prawo co rok – pisze dziennik. Natomiast gdy zechcemy takich zmian dokonywać w innym czasie, a umowa nam to umożliwia, to musimy się liczyć z tym, że część składki ubezpieczeniowej pójdzie na dodatkowe, związane z taką operacją koszty manipulacyjne.

Nordea Polska: nowe fundusze kapitałowe przyniosły wzrost składki i rentowności

Nordea Polska TU na Życie S.A. (Nordea) zakończyło rok 2007 z wynikiem finansowym netto w wysokości 3 mln 383 tys. zł i przypisem składki brutto 882 mln 490 tys. zł (wzrost o ponad 57 proc.) w porównaniu z 2006 r. jak podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 19.02.2008 r.), tylko w czwartym kwartale 2007 r. udział towarzystwa w rynku zwiększył się o 0.6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2006.
Sukces Nordea był możliwy, między innymi, dzięki nowej strategii ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w tym zapewnieniu klientom ubezpieczyciela dużego wyboru opcji inwestycyjnych oraz możliwości zróżnicowania ryzyka inwestycyjnego.
Towarzystwo wprowadziło do swojej oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych fundusz hedgingowy, fundusz surowcowy, a także krajowe oraz zagraniczne fundusze nieruchomości. Największym powodzeniem cieszył się wśród nich fundusz Nordea – Schroders Surowcowy z wynikiem 6 mln 335 tys. zł oraz Nordea Fidelity Akcji Indyjskich - 2 mln 654 tys. Zł. Jeden z funduszy, polecanych przez specjalistów Nordea jako znakomita inwestycja alternatywna - Nordea Hedingowy - przyniósł 1 mln 753 tys. zł. W okresie poważnych wahań na rynku inwestycyjnym klienci lokowali swoje środki również w fundusze zrównoważone oferowane przez Nordea.
Największą popularnością cieszą się we wszystkich kanałach dystrybucyjnych produkty ubezpieczeniowe Nordea Profit Plus oraz Nordea Inwestor.

Renta z polisy

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele polis z zakresu tzw. ubezpieczeń na dożycie, z którymi wiąże się świadczenie rentowe. Taka renta w klasycznej postaci polega na wypłacie dożywotniego świadczenia w zamian za jednorazową składkę – informuje Gazeta Prawna”(Nr z 16-18.02.2008 r.). Zazwyczaj renta taka wypłacana jest do śmierci ubezpieczonego, ale możliwe jest zastosowanie tzw. okresu gwarantowanego oraz wskazania osoby uprawnionej, która będzie pobierać świadczenie po śmierci ubezpieczonego, jeśli zgon nastąpił w okresie gwarantowanym. Świadczenie będzie wypłacane przez pozostałą część okresu gwarantowanego. Istnieją również wersje małżeńskie takiej polisy, które przewidują wypłatę świadczenia wspólnego dla obojga małżonków, a w przypadku śmierci jednego z nich części pierwotnej renty.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT