Jakie ubezpieczenie na wypadek zachorowań na nowotwór ?

Ubezpieczenia  na wypadek raka funkcjonują w Polsce jako umowa dodatkowa w ramach ubezpieczenia na życie, a nie jako samodzielny produkt  - twierdzi na swoim blogu w  „Gazecie  Wyborczej” (Nr z 06.10.2014 r.,), Maciej Samcik. To zaś   „ odbija się na składce”. Liczne są także  wyłączenia, „zarówno w ING Życie, jak i w Axie” - pisze.  Przy tym sumy wypłacane w ramach ubezpieczenia są zbyt niskie, aby zapewnić klientowi bezpieczeństwo finansowe w przypadku zachorowania. „Świadczenie w wysokości 40 proc. sumy ubezpieczenia, które ubezpieczyciel wypłaci przy diagnozie, prawdopodobnie nie wystarczy na utrzymanie rodziny, wykupienie droższych leków niż refundowane, a tym bardziej na szybką operację za granicą” - podaje „Wyborcza”. Według dziennika, jednak  „ubezpieczenie w bogatym wariancie z odpowiednią sumą ubezpieczenia może być wartościowe”. Zdaniem  Samcika, ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór zawiera w sobie wiele oferowanych na rynku polis chroniących „ na wypadek ciężkich chorób”.

Opłata składki w wymaganym terminie skutkuje odpowiedzialnością ubezpieczyciela

Samo zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem odpowiedzialności ubezpieczyciela – ostrzega „Rzeczpospolita”(Nr z 09.10.2014 r.). Według gazety, niezwykle istotnym elementem umowy ubezpieczenia jest określenie momentu, od którego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę ubezpieczonego. I tak, jeżeli ubezpieczający opłaci składkę w dniu zawarcia umowy lub w późniejszym okresie, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się dnia następnego po dokonaniu opłaty. Natomiast w przypadku  opłacania  składki  ubezpieczeniowej  w ratach – pisze dziennik - nieopłacenie w terminie jednej z nich może skutkować końcem  odpowiedzialności ubezpieczyciela. Albowiem  ochrona ubezpieczeniowa ustanie, jeśli wezwany przez towarzystwo ubezpieczeń do zapłaty kolejnej raty składki,  ubezpieczający dokona jej wpłaty  po upływie siedmiodniowego terminu – podkreśla „Rz”.  I dodaje, że ustawodawca nie wskazuje  okresu, w którym zakład ubezpieczeń  może wezwać ubezpieczonego do zapłaty zaległej składki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT