Jest zgoda nadzoru finansowego na przejęcie przez VIG Skandii Życie

Komisja Nadzoru Finansowego  nie zgłosiła sprzeciwu wobec nabycia przez Vienna Insurance Group akcji Skandia Życie TU - donosi "Parkiet"(Nr z 30.04.2014 r.).  Gazeta przypomina, iż   spółka otrzymała  ponad miesiąc temu  także zielone światło od prezesa UOKiK. VIG o podpisaniu umowy ze Skandia Retail Europe Holding GmbH (firma należy do Old Mutual Group)  na podstawie której stała się właścicielem 100 proc. udziałów w Skandia Życie TU  poinformowała 12 listopada 2013 r.  Strony uzgodniły, że kwota transakcji pozostanie tajemnicą. Peter Hagen, prezes Vienna Insurance Group stwierdził wówczas, iż  ten zakup jest ważnym krokiem w naszym rozwoju na kluczowym polskim rynku mającym duży potencjał wzrostu. "Firma posiada rozbudowaną sieć sprzedaży, która zapewni VIG doskonałą okazję do pozyskania nowych grup klientów" – powiedział wówczas prezes Hagen.
W opinii "Parkietu", zgoda KNF na  bezpośrednie nabycia przez Vienna Insurance Group oraz pośrednie nabycie przez Wiener Stadtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermogensverwaltung - VIG akcji Skandii Życie w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc.  liczby głosów na walnym zgromadzeniu,
pozwoli grupie na rozbudowę portfela ubezpieczeń na życie typu unit-linked.

Dzięki karcie produktu Informacje o polisie z UFK mają być bardziej  zrozumiałe

Już od maja 2014 r. przed zakupem ubezpieczenia z ubezpieczeniowym  funduszem kapitałowym (UFK)  powinna być wręczana klientom tzw. karta produktu,  rekomendowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 29.04.2014 r.). Gazeta przypomina, iż PIU  w ramach tzw.  rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych przygotowała  przykład karty produktu, która będzie  dołączana do każdej polisy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. "Będzie ona w przejrzysty sposób przedstawiać przede wszystkim koszty i ryzyko polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym" - pisze dziennik. Według "Rz", karta produktu ma być  jednak wprowadzana przez towarzystwa ubezpieczeń na życie i na zasadzie dobrowolności.

Rekomendacja U ograniczy sprzedaż polis na życie w bankach ?


Spada sprzedaż ubezpieczeń na życie w bankach - pisze  "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 28.04.2014 r.). W 2013 r.  udział  bankowego kanału sprzedaży w dystrybucji polis życiowych spadł o niemal 7 pkt proc. "Część ekspertów ocenia, że może mieć to związek z wchodzącą w życie w listopadzie Rekomendacją U, która ma rozdzielić podwójną rolę, jaką pełnią banki ubezpieczającego i pośrednika finansowego" - podaje  portal.
Zdaniem  Piotra Czubluna, partnera w Kancelarii Radców Prawnych Czublun Trębacki, "w  sektorze ubezpieczeń na życie od lat był zauważalny wzrost przypisu składki z kanału dystrybucji bancassurance" I tak, w  2012 r.  było to 53,5 proc.  przypisu składki. a rok później, w 2013 r.  przypis w segmencie życiowym spadł do nieco ponad 46 proc. " - podkreśla "Bankier.pl".  Mec. Czublun twierdzi , iż  "być może banki zrezygnowały z jakiejś grupy produktów mniej atrakcyjnych zarówno dla nich, jak i dla klientów. Być może jest to jednak próba przygotowywania się do nowego sposobu dystrybucji ubezpieczeń wynikających z Rekomendacji U".
Portal podaje, iż   spadek w sprzedaży ubezpieczeń na życie nie wpłynął jednak negatywnie na inne ubezpieczenia oferowane przez banki. Według informacji  Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU),  w segmencie ubezpieczeń majątkowych banki zanotowały wzrost udziałów o dwa punkty procentowe do 9,2 proc.  rynku. To najwyższy wskaźnik od 2009 r. - podkreśla www.bankier.pl .
Tzw. Rekomendacja U, która wejdzie w życie w listopadzie br.  ma zlikwidować podwójną rolę pełnioną przez banki: ubezpieczyciela i sprzedawcy ubezpieczeń. Instytucje, które nie dostosują się do przepisów związanych z działalnością ubezpieczeniową, będą musiały z niej zrezygnować. A  wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczą m.in. zamiany polis grupowych na indywidualne." Po wejściu w życie rekomendacji banki będą musiały z tego powodu co miesiąc wystawiać 3 miliony polis. Dlatego też istnieje duże ryzyko, że część banków znacznie ograniczy swoje przychody z tytułu sprzedaży ubezpieczeń, choć w niektórych bankach stanowią one znaczący udział w całości przychodów" - zauważa "Bankier.pl".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT