KE: możliwe rozpoczęcie procedury wobec Polski ws. wieku emerytalnego w Polsce

Komisja  Europejska  sugeruje  rozpoczęcie  procedury   wobec  Polski, gdy w życie wejdą przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet  i  mężczyzn - informuje ‘Puls Biznesu’ (Nr z 09.08.2017 r.) za PAP.  Bruksela zapewnia przy tym, że chce rozwiązać sprawę na drodze dialogu - pisze gazeta.  ‘Jeśli są jakiekolwiek problemy prawne, chcemy rozwiązać je na drodze dialogu z państwem członkowskim. Właśnie z tego powodu komunikujemy się z krajem przed uruchomieniem procedury o naruszenie prawa (...). Zawsze chcielibyśmy, żeby kraj miał możliwość rozwiania naszych obaw, zanim zdecydujemy się na ścieżkę prawną’ - oświadczyła na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Mina Andreewa. Według  rzeczniczki  KE,  na obecnym etapie mamy do czynienia z wymianą informacji między Polską i Komisją Europejską, bo reforma dotycząca wieku emerytalnego w Polsce nie weszła jeszcze w życie - podaje dziennik.
Andreewa  przekonywała - informuje ‘PB’ - że równe traktowanie to kluczowy filar, na którym opiera się UE. Regulacje, których celem jest osiągnięcie równego traktowania kobiet i mężczyzn na polu zabezpieczeń społecznych, włączając w to wiek emerytalny, w UE obowiązują od 1979 r. Andreewa podkreśliła, że  wszystkie państwa UE, które wciąż mają różny wiek emerytalny ‘podjęły kroki w kierunku równego traktowania’. W jej opinii,  ‘Polska będzie przypadkiem, w którym takie działania zostaną odwrócone’ - donosi gazeta.
Andreedwa  przypomniała, że  w  Polsce  w   2012 r. przeprowadzono reformę emerytalną, która zrównuje wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, a nowy rząd odwrócił ją w 2016 r. Tymczasem główne zastrzeżenie prawne KE  dotyczy właśnie dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku  dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski. Zdaniem KE, jest to ‘ to sprzeczne z art. 157. traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia’ - wyjaśnia ‘PB’. Dlatego Komisja chce zająć się szerzej tą sprawą.

Pismo KE nie ‘zaburza’ przygotowań do wprowadzenia  reformy emerytalnej od 1 października br.

Według Krzysztofa Michałkiewicza, wiceministra resortu rodziny i pracy,  reforma emerytalna wejdzie w życie w  październiku br.,  zaś  ‘w piśmie KE  nie  ma  nic, co by zaburzało przygotowania do niej’ - podaje ‘Dziennik Gazeta Prawna’(Nr z 10.08.2017 r.). ‘Rząd pani premier Beaty Szydło realizuje program, który obiecał Polakom. Reforma emerytalna – obniżenie wieku emerytalnego – wejdzie w życie 1 października bez żadnych komplikacji’ – powiedział Michałkiewicz. W jego opinii, ZUS  jest do tego przygotowany. ‘Zarząd ZUS-u informuje, że system i oddziały są przygotowane na to, żeby przyjmować wnioski i udzielać świadczeń emerytalnych’ - stwierdził wiceminister Michałkiewicz. Podkreślił, że państwa członkowskie UE mają prawo różnicować wiek emerytalny.
Wypowiedź  K. Michałkiewicza   to  reakcja ministerstwa pracy na list  komisarza ds. równości płci Very Jourovej i komisarza ds. socjalnych Marianne Thyssen. Zdaniem Komisji,  odmienny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn  w  Polsce jest formą  dyskryminacji - pisze dziennik. Jak  informuje  gazeta, premier Beata Szydło zapoznała się z listem KE i  zobowiązała  minister rodziny,  pracy i polityki  społecznej do pilnej odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji.
Według  rzeczniczki  KE Miny Andreewej,  na obecnym etapie mamy do czynienia z wymianą informacji między Polską i Komisją Europejską (reforma dotycząca wieku emerytalnego w Polsce nie weszła jeszcze w życie). ‘Procedurę o naruszenie prawa można rozpocząć tylko na podstawie aktów prawnych. W tej chwili chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie w ramach dialogu’ - oświadczyła Andreewa.

Zaprzestanie  prowadzenia działalności rolniczej warunkiem  wcześniejszej emerytury dla rolnika

Jak podaje ‘Dziennik Gazeta Prawna’ (Nr z  07.08.2017 r.),  jeszcze przez 3 miesiące rolnicy  będą mogli korzystać z przywileju wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Dotyczy to tych, którzy do 31 grudnia 2017 r. ukończą 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),   będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej - informuje dziennik. Według gazety,  wszystkie  te  warunki muszą być spełnione do 31 grudnia  br., ale wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie. ‘DGP’ podkreśla, iż  rolnik   starający się o takie świadczenie powinien jednak wiedzieć,  że do stażu emerytalnego może  zaliczyć   wyłącznie ubezpieczenie rolników;  w tym okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990. Dziennik dodaje, iż do rolniczego stażu pracy  rolnik  może  dodatkowo  uwzględnić  m.in.  czas prowadzenia gospodarstwa lub pracy w nim  po ukończeniu przez niego 16. roku życia. Jednak  dotyczy to   wyłącznie okresu   przed 1 stycznia 1983 r. - wyjaśnia  gazeta.

Reforma emerytalna OFE przesunięta o pół roku

Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju  poinformował, ze  nie uda się przeprowadzić przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w fundusze inwestycyjne z początkiem 2018 r., jak pierwotnie zapowiadał rząd - donosi ‘Rzeczpospolita’(Nr z 07.06.2018 r.). Zarządcy funduszy narzekają  bowiem, że mają za mało czasu na przygotowanie się do zmian. Tym bardziej że nie znają odpowiednich projektów ustaw   - pisze dziennik.  Z kolei w opinii Małgorzaty Rusewicz, prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE), ‘harmonogram reformy kapitałowej części systemu emerytalnego pozwala sądzić, że PTE będą miały odpowiednio wiele czasu na przygotowanie się do przekształceń zapowiadanych na początek lipca 2018 r’.  M. Rusewicz  podkreśla jednak - podaje gazeta - że PTE i OFE będą potrzebowały ‘kolejnych miesięcy na pełne dostosowanie się do nowego reżimu, w ramach którego przyjdzie im działać’.  Potwierdza to  Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE,  który twierdzi w ‘Rz’, iż  ma  nadzieję, że ‘zarówno PTE, jak i ZUS, ‘będą mieć wystarczająco dużo czasu na to, by dostosować się do proponowanych zmian’.
Tadeusz  Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju  zapowiedział,  że  projekty ustaw zostaną skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych jeszcze w II kwartale br.  - przypomina dziennik. W  IV kw. br.  projekty te przyjąłby rząd i skierował do parlamentu.

Część byłych funkcjonariuszy MO obejmie ustawa dezubekizacyjna

Jak donosi  ‘Dziennik Gazeta Prawna’(Nr z 09.08.2017 r.), wbrew wcześniejszym zapewnieniom rządu, który twierdził, że milicjanci nie będą podlegać przepisom ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, to jednak  część byłych funkcjonariuszy MO będzie  mieć zmniejszone świadczenia emerytalne. Obniżka świadczeń ma objąć osoby, które formalnie były w MO, ale faktycznie wykonywały zadania na rzecz UB i SB - informuje gazeta, powołując się na pismo MSWiA skierowane  do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych  RP   Resort  przyznaje w   liście, że obniżenie rent i emerytur ‘dotknie wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w MO do 14 grudnia 1954 r., bo wówczas podlegała ona organom bezpieczeństwa’. Ponadto, sprawdzane będą także osoby, które formalnie służyły w MO, ale faktycznie pozostawały na etatach UB lub SB - pisze dziennik. Albowiem  ustawa z 14 lipca 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów w sposób ‘wybiórczy i nieprecyzyjny odnosiła się do podstawy działań SB. Dokument nie dokonał wyraźnego rozgraniczenia kompetencji obu formacji’ - wyjaśnia  gazeta.  Zdaniem resortu, weryfikacja zasobów archiwalnych IPN była więc konieczna, albowiem  ‘przyjęcie do służby w charakterze milicjanta lub funkcjonariusza UB/SB nie zawsze korespondowało z zakresem wykonywanych zadań, co wiązało się także z organizacyjnym powiązaniem MO i UB/SB’ - podaje ‘DGP’.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT