KNF : rekomendacja M obejmie polisolokaty

Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację M dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym.  Jej celem jest -  informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 10.01.2013 r.) -   między innymi usystematyzowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym we wszystkich bankach,  niezależnie od złożoności ich struktury. KNF  poprzez zmianę rekomendacji chce ograniczyć rynek polisolokat opartych na konstrukcji fikcyjnego ubezpieczenia - pisze dziennik, powołując się na  Wojciecha Kwaśniaka, wiceprzewodniczącego  KNF. W jego opinii,  "ubezpieczenie ma mieć charakter realny, ubezpieczać od realnego ryzyka, to znaczy, że jeśli to ryzyko wystąpi, to klient będzie mógł z tej polisy skutecznie skorzystać". Termin takich umów powinien być nie krótszy niż rok - pisze "GW".
Według gazety,  KNF liczy , iż  większość zaleceń  rekomendacji M  zostanie wprowadzonych nie później niż do 30 czerwca 2013 r.
Polisolokatę  najczęściej można  założyć tylko na sześć lub 12 miesięcy. Przy tym z reguły mają  też wyższe bariery wejścia (czasem nawet 10 tys. zł). Nie  są zabezpieczane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale przez  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W razie niewypłacalności ubezpieczyciela, UFG   zwróci tylko połowę pieniędzy z polisolokaty, maksymalnie 30 tys. euro (na dzisiaj to ok. 122 tys. zł) - ostrzega "Wyborcza".

Koniec polisolokat ?

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z  15.01.2013 r.), polisolokaty  można jeszcze kupić  tylko w Credit Agricole, Deutsche Bank PBC i Nordea. Według dziennika, negatywny stosunek do tych produktów  ma Komisja Nadzoru Finansowego, która w  znowelizowanej  rekomendacji M  zaleca  m.in  "wyeliminowanie" ich  z rynku.  I tak,  Credit Agricole proponuje produkt z minimalną składką 1  tysiąca zł, który zapewnia nominalne oprocentowanie sięgające 4,7 proc.( odpowiada to  oprocentowaniu na tradycyjnej lokacie w wysokości 5,8 proc.). Z kolei Deutsche Bank PBC  oferuje oprocentowanie nominalne o wysokości maksymalnie 2,84 proc., co odpowiada 3,51 proc. na tradycyjnym depozycie. Natomiast   Nordea Banku oprocentowanie polisolokacie wynosi najwyżej 4,54 proc., czyli tyle, ile 5,6 proc. na normalnym depozycie - podaje "DGP".
Gazeta pisze, iż jeszcze  kilka banków obsługuje polisolokaty sprzedane wcześniej klientom, chociaż  obecnie ich już nie oferuje, np.  mBank czy MultiBank. Ostatnio wycofały się   także BGŻ i BGŻ Optima.
"Nieoficjalnie bankowcy uważają, że nadzór popełnia błąd, nalegając na likwidację polisolokat, ponieważ pozwalają one oferować atrakcyjne oprocentowanie, a to szczególnie ważne obecnie, w czasie obniżek stóp procentowych" - pisze dziennik. "Bankowcy podkreślają, że KNF negatywnie wypowiada się jedynie o najkrótszych polisolokatach, nie mając nic przeciwko produktom rocznym i dłuższym" - dodaje "DGP."

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT