KNF ureguluje sprzedaż polis w bankach

Komisja Nadzoru Finansowego  pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która będzie regulowała sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem banków - informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.11.2010 r.), powołując się na Iwonę Torzewską, dyrektor departamentu ochrony klientów w KNF. W  opinii Torzewskiej, zmiany mają na celu zwiększenie ochrony klientów wykupujących szczególnie produkty inwestycyjne w bankach. I tak, zgodnie z nowymi zasadami, towarzystwa ubezpieczeniowe  będą miały  obowiązek zapewnienia pełnych informacji klientom na temat  typu produktów bancassurance. Według "DGP", prace nad projektem mogą zostać ukończone na początku przyszłego roku. Jak podkreśla gazeta,  nadzór myśli także o ubezpieczeniach na życie powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). "DGP" podaje, iż  pojawia się coraz więcej skarg  klientów na to, że ubezpieczyciele nie informują o podniesieniu składki.

TU Allianz Życie - większy zysk przy spadku składki

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 r. TU Allianz Życie odnotowało wzrost przychodów ze sprzedaży produktów ze składką regularną,  zarówno  polis indywidualnych, jak i ubezpieczeń grupowych, odpowiednio o 4 proc. i 8 proc. - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 30.11.2010 r.). Według "GU", w  omawianym czasie spadły natomiast przychody ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową, głównie w wyniku ograniczenia w tym roku sprzedaży polisolokat, a także niższej sprzedaży ubezpieczeń grupowych przez banki.  I tak, łącznie składki spadły w porównaniu z III kwartałem 2009 roku o 15 proc. do 1,15 mld zł (rok wcześniej przypis wynosił 1,36 mld zł  ). Przy tym, spółka wypłaciła 933 mln zł w formie odszkodowań i świadczeń, podczas gdy rok wcześniej było to 969 mln zł (967 mln zł przed rokiem). Wynik techniczny wyniósł zaś  44,9 mln zł.
W omawianym czasie TU Allianz Życie zwiększyło zysk netto z 25 do 38,1 mln zł.

UNIQA TU na Życie zmniejsza składkę  jednorazową

UNIQA TU na Życie zebrała  w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. składkę przypisaną brutto w wysokości 745,9 mln zł wobec 760,4 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku (spadek o 1,9 proc) - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 30.11.2010 r.)."Ubezpieczeniowa" tłumaczy spadek składki  planowanym zmniejszeniem sprzedaży produktów ze składką jednorazową. I tak, składka regularna w okresie styczeń-wrzesień 2010 roku wyniosła 45,5 mln zł (+32,2 proc. r/r). Duży wpływ na wzrost składki regularnej miał rozwój ubezpieczeń grupowych ( 60,3 proc. wzrost). W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu tj. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 35,6 proc.,  a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 17,4 proc. Składka jednorazowa wyniosła 700,4 mln zł (spadek o 3,5 proc.); w znacznej części została wypracowana dzięki sprzedaży Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, produktów  typu unit-linked oraz produktów strukturyzowanych.
Wynik finansowy brutto UNIQA TU na Życie za okres styczeń-wrzesień 2010 roku wyniósł 0,67 mln zł wobec 2,02 mln zł rok wcześniej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT