KNF: w bancassurance kredytobiorca ma wiedzieć kiedy ma ochronę ubezpieczeniową

Nadzór finansowy niedawno wystosował  list dotyczący bancassurance , w którym zwraca uwagę, że  jeśli klient płaci za polisę, musi wiedzieć w jakich sytuacjach ma ochronę ubezpieczeniową - podaje w wywiadzie dla  "Rzeczpospolitej" (Nr z 22.03.2012 r.) Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Jak  powiedział gazecie Kwaśniak,  jeśli "polisę sprzedaje bank, musi być jasne jaka jest jego rola, kiedy zabezpiecza swoje ryzyko, a kiedy  ubezpiecza ryzyko  klienta. Nie powinno tu być konfliktu interesu". W jego opinii,  najgorsza jest sytuacja,  w której bank "ściągnął  od ubezpieczyciela odszkodowanie z polisy, za którą zapłacił klient, a firma ubezpieczeniowa występuje z regresem do kredytobiorcy i w efekcie płaci on dwukrotnie czego nie był świadom przy zaciąganiu kredytu". KNF uważa, iż te zasady muszą być czytelne,  ponieważ zarówno banki jak i ubezpieczyciele są instytucjami licencjonowanymi, działającymi na rynku regulowanym, a więc  powinny to być instytucje zaufania społecznego.

HDI -Gerling Życie  ze stratą blisko 9,9 mln zł  za 2011 r.

W 2011 r. HDI -Gerling Życie odnotowało przypis składki przypisanej brutto .  do 626,6 mln zł, to jest o 41,3 proc. więcej niż w 2010 r. - informuje "Parkiet"(Nr  z 22.03.2012 r.).  Ubezpieczyciel  wypracował  jednak stratę netto w wysokości minus 9,9 mln zł  wobec 39 tys. zł zysku odnotowanego  w 2010 r. I tak -  według dziennika -  w ubiegłym roku towarzystwo  obniżyło   wskaźnik kosztów akwizycji z 8 do 5 proc. Spółka ograniczyła  także koszty administracyjne  z  6,3 proc. do 4 proc.  Jak podaje  gazeta,   w 2011 r.  dominującą pozycję aktywów spółki stanowiły lokaty związane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi o wartości 959 mln zł (wzrost r/r o 29 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT