KNF a sprawa ubezpieczeń grupowych

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, literalne odczytywanie art.829 §2 KC prowadzi do rezultatów nie zamierzonych przez ustawodawcę i blokuje rozwój rynku grupowych ubezpieczeń na życie – donosi „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl) z 08.08.2008 r. za komunikatem Polska Izba Ubezpieczeń. PIU otrzymała od prof. Lesława Gajka, zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego interpretacje przepisów Kodeksu Cywilnego regulujących zawieranie ubezpieczeń grupowych, będącego odpowiedzią na stanowisko Izby , według którego „przy każdym aneksie do umowy, wynikającym ze zmiany grupy ubezpieczonych, wymagana jest zgoda wszystkich innych ubezpieczonych oraz uprawnionych (w razie śmierci ubezpieczonego)”, nawet jeśli zmiana dotyczyła tylko dopisania kolejnej osoby lub usunięcia z listy kogoś, kto już nie pracuje. Natomiast w opinii KNF, o ile zmiana nie jest dla ubezpieczonych niekorzystna, to ich zgoda nie jest niezbędna

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT