KNF chce nadzorować prywatne fundusze medyczne

Nadzór nad prywatnymi funduszami, zarządzającymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne  będzie pełniła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – zakłada projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach. Łukasz Dajnowicz, rzecznik prasowy  KNF powiedział dziennikowi „Parkiet”(Nr z 15.01.2008 r.).,  że Komisja jest gotowa włączyć się w prace nad tym projektem ustawy. Jego zdaniem, warto rozważyć pomysł oparcia systemu dobrowolnych ubezpieczeń  zdrowotnych na działających już podmiotach, ponieważ wtedy system mógłby działać sprawniej, a przede wszystkim szybciej ruszyć. Natomiast  opinii Marcina Ajewskiego, partnera zarządzającego  w Healthcare Consultants Poland,  włączenie nowych funduszy pod nadzór Komisji może ucywilizować rynek abonamentów medycznych – pisze „Parkiet”(Nr z 15.01.2008 r.).
Według ekspertów,  prywatne fundusze zarządzające składkami na ochronę zdrowia będą tworzone głównie przez działających już na rynku ubezpieczycieli. Chociaż  nie jest wykluczone, że utworzą je również związki zawodowe czy organizacje pracodawców.

Kolejny produkt Deutsche Bank i Commercial Union

Deutsche Bank wraz z Commercial Union Życie wprowadziły  do oferty kolejny wspólny produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy z gwarancją kapitału – „db Allocator”. Według „Dziennika Ubezpieczeniowego” (Nr z 15.01.2008 r.),  „db Allocator” daje możliwość inwestycji powiązanej z funduszami akcji i obligacji rynków wschodzących o trzyletnim horyzoncie czasowym. Produkt oferowany jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, a  minimalna wysokość inwestowanej kwoty wynosi 10 tys. zł.
Zwrot z inwestycji obliczany jest jako suma zainwestowanego kapitału + premia w wysokości od 50 proc.  do  60 proc. średniej stopy zwrotu z koszyka funduszy: Franklin Templeton Asian Growth Fund, Merrill Lynch Latin American Fund oraz Julius Baer Local Emerging Bond Fund.

Las Vegas  z Europą Życie

Wealth Solutions przy współpracy z Europą Życie zaoferowało 4-letnia  lokatę „Las Vegas”. Jest to inwestycja oparta o ISE SINdex - indeksie skupiającym 30 firm i  zajmujących się prowadzeniem oraz  obsługą kasyn, produkcją napojów alkoholowych oraz papierosów. Zarządzający spodziewają się – pisze „Dziennik Ubezpieczeniowy” (Nr z 15.01.2008 r.) – zysku z inwestycji przynosiła między 38 a 199 proc., a średnio  108 proc. (na podstawie symulacji historycznych).   Minimalna składka  wynosi 20 tys. zł.

KNF zajmie się reklamami ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego zamierza jak najszybciej przyjrzeć się reklamom towarzystw ubezpieczeniowych – donosi  "Gazeta Wyborcza" (Nr z 12-13.01.2008 r.). Do
Do tej pory klienci ubezpieczycieli, którzy dali się nabrać na reklamowe chwyty, mogli się poskarżyć jedynie do Rzecznika Ubezpieczonych. Teraz rękę do zawiedzionych klientów ubezpieczycieli wyciąga także nadzór finansowy – pisze „Wyborcza”.Zdaniem  Stanisława Kluzy, szefa  KNF chodzi o „kwestie rzetelności, czytelności, jak również kwestie agresywności przekazu. (...) Są sytuacje, że klient może pochopnie podejmować decyzje, jeżeli pewne rzeczy nie zostaną mu do końca powiedziane" .
Adam Płociński, szef pionu międzysektorowego w KNF, powiedział gazecie, że nadzór nie chce pisać  towarzystwom scenariuszy reklam, ale chce stworzyć pewne standardy. Na razie KNF zamierza wysłać do ubezpieczycieli  „pisma pouczające” i wierzy, że  odniosą one zamierzony skutek. Według Płocińskiego,  nadzór już zaczął się przyglądać emitowanym w mediach reklamom ubezpieczycieli. Od końca ub.r. obowiązuje także ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dziś każdy klient towarzystwa, który czuje się wprowadzony w błąd przez reklamę może iść do sądu. I to ubezpieczyciel musi udowodnić, że jego reklama nie wprowadziła w błąd. Ponadto, KNF zapowiada – pisze „Wyborcza” -  że prześwietli wszystkie wzorce umów, które klientom podsuwają do podpisania instytucje finansowe.
W 2007 r. do departamentu ochrony klientów KNF wpłynęło 2,4 tys. skarg. Dotyczyły one m.in. ubezpieczeń OC i AC, polis na życie i nieprawidłowości przy zmianie funduszu emerytalnego.

*Hestia Rodzina oferuje  „Medical Assistance”

Ergo Hestia rozszerzyła pakiet ubezpieczeń „Hestia Rodzina” o dodatkowe  ubezpieczenie   „Medical Assistance” – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  15.01.2008 r. Polisa obejmuje pomoc w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW) lub nagłego zachorowania. Obejmuje ona w maksymalnym wariancie ubezpieczenia: wizytę lekarza pierwszego kontaktu, dostawę podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków, transport medyczny, wizytę pielęgniarki, opiekę nad dziećmi  lub osobami niesamodzielnymi, transport opiekuna do dzieci lub osób  niesamodzielnych, opiekę nad zwierzętami domowymi, powiadamianie rodziny,  infolinię medyczną, opiekę domową po hospitalizacji, organizację wizyty u lekarza specjalisty (koszt wizyty pokrywa ubezpieczony), wizytę fizykoterapeuty lub w poradni rehabilitacyjnej, dostawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz wizytę u psychologa.
Pakiet „Hestia Rodzina”  to grupowe ubezpieczenie przeznaczone dla pracowników, które  obejmuje ochroną zarówno pracowników, jak też ich rodziny. Ubezpieczenie obejmuje między innymi ryzyko  zgonu ubezpieczonego, trwały uszczerbek na jego  zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, operację chirurgiczną, całkowitą trwałą niezdolność do pracy (wskutek wypadku lub choroby), leczenie szpitalne ubezpieczonego, jego  czasową niezdolność do pracy  (świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego) oraz poważne zachorowanie małżonka.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT