KNF chce wzmocnienia pozycji ubezpieczonych w umowach grupowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pracuje  nad wzmocnieniem pozycji ubezpieczonych przy umowach, gdzie ubezpieczającym jest inna osoba niż ubezpieczony - twierdzi na łamach "Gazety Prawnej" (Nr z 08.07.2009 r.) Stanisław Kluza, przewodniczący KNF. Organ nadzoru zwrócił uwagę przede wszystkim na  sprawę umów w ubezpieczeniach  grupowych, ale zajął się także ubezpieczeniami  indywidualnymi. Propozycje rozwiązań pokrywają  się z propozycjami zgłaszanymi przez środowisko ubezpieczeniowe - twierdzi szef KNF.
W przypadku ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek,  KNF chce objąć zmianami takie obszary, jak: ustanowienie ochrony ubezpieczeniowej, zmiany w treści umowy oraz ustawie ochrony ubezpieczeniowej. Nadzór zajmie się  również  kwestii rozwiązaniami, które dotyczą kwestii   wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego. Albowiem wypowiedzenie umowy grupowego ubezpieczenia na życie przez ubezpieczającego, zwłaszcza po wielu latach jej trwania,  może spowodować, że ubezpieczony może mieć trudności  w samodzielnym uzyskaniu odpowiedniej ochrony  ubezpieczeniowej. Ważne są - w opinii S. Kluzy -  sprawy związane z doręczaniem warunków ubezpieczenia przed objęciem ochroną ubezpieczeniową czy kwestie związane z indywidualna kontynuacją ochrony ubezpieczeniowej.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl   


Więcej praw dla ofiar błędów  lekarskich

W Polsce rokrocznie lekarze popełniają  nawet do 20 tys. błędów medycznych - pisze "Polska"(Nr z 10.07.2009 r.). Według  dziennika, który powołuje się na Stowarzyszenie Primum Non Nocere największy udział w tej statystyce  mają błędy lekarskie  związane z porodem (37 proc.) i zakażeniami szpitalnymi (24 proc.).  Do izb lekarskich trafia ok. 2,5 tys. skarg - podaje gazeta. Tymczasem regulacje:  ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawa o izbach lekarskich mają dać więcej praw ofiarom błędów lekarskich. I tak, poszkodowani będą mogli przedstawić dowody winy lekarza oraz  powołać pełnomocnika. Natomiast postępowania przed sądami lekarskimi mają być jawne. Sądy zyskały również większy katalog kar, które będą mogły stosować. Wszyscy lekarze będą musieli mieć ubezpieczenie OC.

MetLife negocjuje  kupno Alico

MetLife wznowił rozmowy z AIG dotyczące kupna Alico, spólki-córki AIG i akcjonariusza Amplico Life, szóstego gracza na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce - donosi "Parkiet" (Nr z 10.07.2009 r.). Według gazety,  AIG w transakcji tej mogłoby dostać  około 15 mld dolarów. I gdyby doszło do przejęcia Alico przez MetLife, polska działalność obu firm zostałaby najprawdopodobniej połączona - prognozuje dziennik. Co na to PZU SA,   które jeszcze niedawno wyrażało gotowość przejęcia środkowoeuropejskiej części Alico ?  Zakup Alico przez MetLife pokrzyżowałoby plany akwizycyjne polskiego ubezpieczyciela. PZU SA  na razie nie komentuje  doniesień  "Parkietu".  A gazeta twierdzi,  że ubezpieczyciel ma gotowy plan awaryjny i  przypomina,  że PZU zainteresowane jest kupnem słoweńskiego ubezpieczyciela Zavarovalnica Triglav.
Ponadto, dziennik twierdzi, że na razie rozmowy te są jeszcze na wczesnym etapie i w każdej chwili mogą się załamać.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT