KNF określa aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Komisja Nadzoru Finansowego zajęła oficjalne stanowisko w sprawie zaliczania aktywów na pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 15.04.2009 r.). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował, że w związku z elastyczną polityką nadzoru w zakresie warunków dopuszczalności uznawania aktywów za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, zezwolenia dla zakładów ubezpieczeń na uznanie danego instrumentu finansowego za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, w przypadku zwiększonej koncentracji aktywów w jednym podmiocie będą udzielane m. in. pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń będzie utrzymywał środki własne w wysokości większej od marginesu wypłacalności o co najmniej o równowartość kwoty obliczonej według określonego przez KNF  wzoru. Zakład ubezpieczeń uwzględniając dany instrument finansowy w aktywach stanowiących pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych zobowiązany jest do stosowania określonego wymogu utrzymywania środków własnych w wysokości większej od marginesu wypłacalności najpóźniej po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji KNF. Ponadto,  ubezpieczyciele będą mogli rozproszyć aktywa  w więcej niż jednym banku,  lub znaleźć dodatkowe środki własne zabezpieczające ryzyko. Jak pisze "GU", wymóg posiadania dodatkowych środków własnych w wysokości ustalonej zgodnie z ww. formułą jest skutecznym instrumentem minimalizowania ryzyka kredytowego, jakie może wystąpić po stronie podmiotu, w którym zakład ubezpieczeń ulokował swoje aktywa.
KNF, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,  może na wniosek zakładu ubezpieczeń udzielić zezwolenia na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, aktywów innych niż określone w art. 154 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że są one związane z nowymi instrumentami finansowymi. Jednocześnie w decyzji udzielającej zezwolenia nadzór określa warunki dopuszczalności uznawania wskazanych w zezwoleniu aktywów za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych. Przy czym  aktywa kwalifikujące się do aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych musi cechować rentowność, bezpieczeństwo i płynność   Powinny być one w odpowiedni sposób zróżnicowane i rozproszone tak, aby nie były one związane z jednym rodzajem aktywów lub jednym podmiotem, jak również nie były obciążone zobowiązaniami innymi niż wynikające z umowy ubezpieczenia - zauważa nadzór.

Obniżono ratingi dla największych  ubezpieczycieli życiowych w USA
 
Według   analityków  Standard&Poor’s, amerykańskie firmy ubezpieczeń na życie mogą przez najbliższe półtora roku mieć problemy z posiadanymi udziałami w obligacjach i nieruchomościach komercyjnych – informuje „Parkiet” (Nr z 16.04.2009 r.) za agencją  Bloomberg. Dziennik pisze,  że ostatnie 12 miesięcy było fatalne dla akcji ubezpieczycieli – ich wartość rynkowa spadła w tym czasie o połowę. I tak,  papiery  Metlife - lidera rynku ubezpieczeń  życiowych w USA  - potaniały o 53 proc., zaś  akcje Prudentiala - wicelidera -  o 64 proc. Natomiast  indeks S&P: Supercomposite Life & Health Insurance, skupiający spółki z branży ubezpieczeniowej spadł o około  60 proc.  Standard&Poor’s twierdzi, iż do tego doszły straty i szybko spadające zyski, co w konsekwencji pogorszyło nastawienie inwestorów wobec akcji i obligacji całego rynku życiowego. W rezultacie towarzystwa ubezpieczeń na  życie w USA  musiały  zgłosić się po pomoc rządową - donosi "Parkiet". Gazeta podkreśla, że także oceny ratingowe dla większości ubezpieczycieli zostały obniżone. Agencja Moody’s szacuje, że ubiegłoroczna strata całej branży ubezpieczeniowej wyniosła blisko 32 mld dolarów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT