KNF popiera stanowisko Rzecznik Ubezpieczonych w sprawie polis inwestycyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego przychyla się do większości zarzutów Rzecznika Ubezpieczonych (raport RzU opisujący nieprawidłowości związane ze sprzedażą polis inwestycyjnych) i  coraz ostrzej postuluje zmiany w prawie - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 29.12.2012 r.). Zdaniem KNF,  "poziom ochrony interesów klientów nie nadąża za dynamicznymi zmianami w konstrukcjach prawnych". Nadzór  postuluje więc rozgraniczenie pomiędzy tradycyjnymi ubezpieczeniami na życie a polisami inwestycyjnymi oraz o  uszczelnienie systemu podatkowego. Albowiem w opinii KNF, kontrowersyjne polisy mają niepodważalnie charakter oszczędnościowo-inwestycyjny i nie powinny być zwolnione z podatku. KNF uważa także - pisze "Wyborcza" - że  sprzedawanie  polis inwestycyjnych przez banki w formie ubezpieczenia grupowego. nie tylko minimalizuje prawa klienta, ale  również zwalnia wynagrodzenie sprzedawcy - czyli banku - z podatku od towarów i usług. "Ten przepis nie tylko legalizuje pobieranie opłat przez ubezpieczającego wbrew przepisom o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ale wręcz te opłaty uprzywilejowuje" - uważa KNF.
'GW" podkreśla, że nadzór  swoje postulaty już wcześniej  zgłaszał do Ministerstwa Finansów, ale zostały one odrzucone, ponieważ "w najbliższych latach zostaną wprowadzone dyrektywy Komisji Europejskiej, które mają zwiększyć ochronę konsumentów na rynku finansowym". Według KNF,  nie ma jednak  na co czekać. Nadzór  finansowy na początku br.  zamierza opublikować rekomendacje, w których ma znaleźć się obowiązek szczegółowego informowania potencjalnych klientów o wszystkich kosztach związanych z ubezpieczeniem i ryzykiem inwestowania ponoszonym przez klientów.

Ustawa zakazująca różnicowania cen polis ze względu na płeć podpisana przez Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zakazującą różnicowania cen polis ze względu na płeć- donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 31.12.2012 r.). Gazeta   podkreśla, iż jest to  konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z marca 2011 r., który zakazywał stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej. Nowela zakłada również zakaz różnicowania składek w zależności od tego, czy kobieta np. jest w ciąży lub ma dzieci. Kobiety będą płacić więcej za ubezpieczenie samochodu i polisę na życie, a mniej za ubezpieczenie zdrowotne - pisze dziennik i dodaje, iż na  wyrok TS  UE  ubezpieczyciele zareagowali krytycznie. "Do tej pory kobiety płaciły za ubezpieczenie auta mniej, bo statystycznie powodują mniej wypadków i rzadziej łamią przepisy drogowe (...) nawet ok. 40 proc. mniej niż mężczyźni w tym samym wieku. (...) Tańsze dla kobiet były też polisy na życie, bo średnio żyją dłużej".
Zdaniem "Rzeczpospolitej", która powołuje się na Marcina Tarczyńskiego z  Polskiej Izby Ubezpieczeń,  istotne są  wytyczne KE do  nowych przepisów,  korzystne dla ubezpieczonych, a  dające  możliwość uwzględnienia przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego różnic fizjologicznych między kobietami i mężczyznami. Na przykład " będzie można nie uwzględniać przy szacowaniu ryzyka klienta mężczyzny faktu, że jego matka zmarła na nowotwór piersi".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT