KNF prognozuje - w 2011 r. zyski towarzystw życiowych spadną

Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, iż w 2011 r.  spadną zyski towarzystw ubezpieczeń na życie  - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.03.2011 r.). Nadzór finansowy uważa, że o ile ubezpieczyciele  życiowi  w 2010 r. zarobili  3,6 mld zł, to  według  szacunków KNF  w 2011 r. ich zysk netto  wyniesie prawdopodobnie około  3,2 mld zł - podaje  gazeta. Przy tym,  spółki sprzedające polisy na życie do końca br. zbiorą 31,7 mld zł  przypisu składki brutto, a więc o 1 proc. więcej niż w ub.r. kiedy ich przychody ze składek wyniosły 31,4 mld zł. Niewielki wzrost oznacza - podkreśla dziennik -  że "towarzystwa będą kontynuować stosowaną od kilku lat politykę", a więc  odchodzenie od produktów ze składką jednorazową (w szczególności od  polisolokat) i koncentrowanie się na polisach ze składką regularną.

Resort  finansów  nie  chce  ulg podatkowych dla polis zdrowotnych

Nie będzie ulg podatkowych  na polisy zdrowotne. Propozycji Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie sprzeciwił się resort finansów - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.03.2011 r.). Gazeta przypomina, iż odliczenie wydatków na polisy w PIT to sztandarowy postulat projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Tymczasem  resort finansów uważa, iż  "przyjęcie ulgi pozostaje w sprzeczności z ustawą o finansach publicznych" – pisze "DGP". Zdaniem MF, "dopóki będziemy w procedurze nadmiernego deficytu (....) rząd nie może przyjmować projektów wprowadzających nowe zwolnienia, ulgi lub obniżki uszczuplające dochody budżetu i innych jednostek finansów publicznych". W opinii dziennika,   na wyjście z tej procedury i powrót do dyskusji o ulgach podatkowych mamy szanse najwcześniej w 2013 r. Resort zdrowia  uważa, iż  takie polisy zdrowotne w dłuższej perspektywie przyniosłyby oszczędności lub przynajmniej zahamowanie wydatków np. na pomoc finansową dla szpitali.
Jak podaje  gazeta, projekt ustawy o polisach zdrowotnych ma też wiele przepisów porządkujących rynek. Przewiduje np. finansowanie zakupu polis przez pracodawców z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tymczasem według Wiesławy Tarnowska z OPZZ jest to "nieporozumienie", ponieważ  fundusz  ma charakter socjalny i "w pierwszej kolejności służy pomocą biedniejszym pracownikom lub mającym kłopoty z powodu zdarzeń losowych".
Ubezpieczyciele zaś  krytykują projekt m.in. za brak precyzyjnej  definicji, co jest zdrowotną polisą, obejmują zarówno chorobę i wypadki, czyli np. polisy turystyczne. Jak twierdzi w "DGP" Paweł Kalbarczyk, szef komisji ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń, po " wprowadzeniu ustawy z precyzyjnym określeniem, co to jest dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, rynek ten w ciągu 5 lat osiągnie wartość 3,5 do 5 mld zł".

Polisa Życie poprawia wyniki finansowe

Polisa Życie w 2010 r. odnotowała  przypis składki  na poziomie 85,81 mln zł, a więc o niemal 6 mln więcej, niż rok wcześniej, kiedy to zebrała z polis 79,88 mln zł. Ubezpieczyciel  jest szczególnie zadowolony ze znacznego wzrostu wyniku technicznego - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" ( www.gu.com.pl z 31.03.2011 r.). Wyniósł on  około  4 mln zł , podczas gdy w  roku 2009 kształtował się na poziomie   2 ,9 mln zł. .Spółka wypłaciła w ub.r.   56,38 mln zł  odszkodowań i świadczeń brutto (48,99 mln zł w 2009 r.). Natomiast wynik finansowy netto   osiągnął  w 2010 r.  kwotę 4,29 mln zł i był minimalnie niższy od wykazanego w roku poprzednim (4,56 mln zł). Zdaniem Wiesława  Szermacha,  członka  zarządu Polisy Życie - podaje "GU" -  "na wynik techniczny podstawowy wpływ ma struktura produktowa, jaka znajduje się  w ofercie sprzedażowej oraz jej udział procentowy w sprzedaży ogółem .W strukturze sprzedażowej Polisy Życie posiadamy przewagę produktów ochronnych , o wyższym poziomie rentowności , a to powoduje znaczny wzrost wyniku technicznego spółki. Polisy tradycyjne są dla nas najważniejszym segmentem".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT