KNF zgadza sie na fuzję Amplico Life i MetLife

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na kolejne zmiany właścicielskie na polskim rynku ubezpieczeń. Jak informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 29.06.2011 r.), nadzór   w trybie obiegowym podjął  decyzję o nie zgłaszaniu sprzeciwu wobec połączenia Amplico Life PAPTUnŻiR i MetLife TUnŻ.  Do połączenia obu ubezpieczycieli ma dojść najpóźniej do końca listopada br. Fuzja ma mieć kształt przeniesienia majątku MetLife Polska na Amplico Life, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Amplico.
"Ubezpieczeniowa" przypomina, iż  decyzja KNF  jest konsekwencją zawartego 8 marca 2010 r.  porozumienia pomiędzy American International Group a MetLife Inc. w sprawie sprzedaży American Life Insurance Company (Alico) - biznesu ubezpieczeń na życie pierwszej z firm. Sfinalizowana 1 listopada 2010 r. transakcja objęła wszystkie spółki Alico, w tym również działające na polskim rynku Amplico Life.  Natomiast MetLife Inc.  9 sierpnia  2010.r  uzyskało zgodę KNF na pośrednie przejęcie towarzystwa oraz kontrolowanego przez niego Amplico TFI - pisze "GU".
 Amplico Life za pierwsze trzy miesiące br. odnotowała  przypis składki brutto na poziomie 331,35 mln zł (o 5,12 proc. więcej niż  w analogicznym okresie poprzedniego roku (315,21 mln zł), co  zapewnia firmie 4,36 proc. udziału w łącznej wartości sektora ubezpieczeń na życie (4,1 proc.  rok wcześniej,+0,26 pp.). Z kolei MetLife TUnŻ w I kw. 2011 r. zebrało w sumie 72,04 mln zł składek brutto – o 117,01 proc. więcej, niż przed rokiem (33,2 mln zł). To osiągnięcie przełożyło się na 0,95 proc. udziału w rezultacie całego działu I (0,43 proc. rok wcześniej,+0,52pp.).

HDI Gerling Życie proponuje Bumerang

HDI Gerling Życie wprowadziło do oferty nowy produkt : "Bumerang",  indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie ze zwrotem składek.  Według "Gazety Ubezpieczeniowej"(Nr z 27.06.2011 r.), umowę ubezpieczenia  mogą zawrzeć osoby w wieku od 16 do 60 lat. Umowa jest zawierana na okres od 10 lat do 30 lat, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia przez ubezpieczonego 70 roku życia - wyjaśnia "GU". Może ona zostać zawarta w 2 zakresach: podstawowym i rozszerzonym. I  tak, w   razie śmierci ubezpieczonego towarzystwo wypłaci uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z dnia śmierci ubezpieczonego. Natomiast w sytuacji dożycia do końca trwania umowy,  towarzystwo zwróci wpłacone składki zgodnie z wybranym w polisie wariantem. Ochrona tymczasowa w ramach polisy obejmuje śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku - 100 proc.  sumy ubezpieczenia wskazanej we wniosku o zawarcie umowy, jednak nie więcej niż 50 tys. zł.
Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 30 tys. zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT