KNF zgodziła się na przejęcie Polisy-Życie przez VIG

Komisja Nadzoru Finansowego  (KNF) wyraziła zgodę  na przejęcie  przez Vienna Insurance Group AG Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa – Życie w liczbie akcji,  pozwalającej na  przekroczenie 50 proc.  głosów na walnym zgromadzeniu. Polisy Życie - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 05.06.2012 r.). Podczas 56-ego  posiedzenia KNF w dniu   4 czerwca br. organ nadzoru  jednogłośnie stwierdził "brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia Polisy-Życie przez austriacką VIG.  Nadzór zgodził się  też na "pośrednie nabycie przez Wener Stadische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung z Austrii akcji Polisy – Życie".

ING Życie i  Alior Banku proponują  „Życiowy Bonus” z gwarancją zwrotu połowy wpłaconych składek

„Życiowy Bonus”, nowy produkt  z  ING Życie i  Alior Banku wchodzi w skład nowej usługi Alior Banku, która pomaga klientom znacząco obniżyć ich miesięczne rachunki.. Jest to to  terminowe ubezpieczenie ochronne ze zwrotem części składki,  gwarantujące  szeroki zakres ochrony  przy składkach już od 15 zł miesięcznie oraz stosunkowo wysokich sumach ubezpieczenia - donosi "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 06.06.2012 r.). Ubezpieczony opłaca miesięczną składkę, dzięki której zabezpiecza bliskich w przypadku swojej śmierci a  po zakończeniu okresu ochrony otrzymuje zwrot 50 proc. równowartości wpłaconych składek. „Życiowy Bonus” obejmując ryzyka śmierci, zarówno z dowolnej przyczyny, jak i w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego, a  sumy świadczeń wpłacane z tytułu ubezpieczenia kumulują się. - pisze portal. Maksymalne świadczenie może wynieść ponad 200 tys. zł, ubezpieczyciel nie wymaga  badań medycznych, oświadczeń oraz ankiet dotyczących stanu zdrowia.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT