Karta Produktu dla polis z UFK

Ubezpieczenia   ochronno-inwestycyjne czyli "dwa w jednym", a więc polisa plus lokata w jednym produkcie  stały się potencjalną pułapką dla klientów - pisze "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 15.04.2013 r.). Jak przestrzegał  Rzecznik Ubezpieczonych w swoim raporcie  z  grudnia ub.r.  "skomplikowane umowy, różnorodne wzorce, pobieżne informowanie klienta o płatnej przez wiele lat składce to tylko niektóre przykłady praktyk firm sprzedających ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (UFK)". Według Biura Rzecznika Ubezpieczonych,  w 2012 r. wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących właśnie umów polis inwestycyjnych. "Umowy niejednokrotnie zawierają niekorzystne rozwiązania finansowo-prawne, gdyż uniemożliwiają osiągnięcie zysku, wycofanie wpłaconych środków finansowych, jak i skuteczne dochodzenie własnych praw". Portal. informuje, iż  towarzystwa ubezpieczeniowe  opracowały  więc nowe standardy działania dla ubezpieczeń  ochronno-inwestycyjnych - rekomendacja dobrych praktyk dotyczących odszkodowań na życie, związanych z UFK,  wydana w kwietniu br. Według  ubezpieczycieli, "nowe dobre praktyki mają się przyczynić do bardziej przejrzystego informowania klienta i zapewnić mu porównywalną informację na temat ubezpieczeń oferowanych przez różne firmy". I tak, ma powstać Karta Produktu czyli  formularz z podstawowymi informacjami na temat proponowanej klientowi polisy,  który mógłby później z łatwością przyłożyć do warunków proponowanych przez inną firmę."Bankier.pl" informuje, iż  na Karcie mają się pojawić  podstawowe informacje o produkcie (główne cechy ubezpieczenia i związane z nim ryzyka),   informacja o związanych z polisą opłatach (za zarządzanie, za prowadzenie umowy ubezpieczenia, dystrybucyjne, transakcyjne, za ryzyko),  informacje o udzielanych klientowi premiach i rabatach, symulacje wartości ubezpieczenia dla kilku wariantów ochrony ubezpieczeniowej oraz  zastrzeżenia i informacje prawne. Portal ostrzega, iż trzeba  jednak pamiętać, że "ubezpieczenia w swojej konstrukcji są produktami skomplikowanymi, opartymi na znacznie większej liczbie indywidualnych parametrów. Stąd na finalny kształt podpisywanej umowy, w tym na ewentualne wyłączenia odpowiedzialności będą miały wpływ również szczegóły, o których nie wspomina się w Karcie".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT