Karta produktu dołączana do polis z UFK może narazić na ryzyka prawne?

Spółki z grupy Vienna Insurance mają wątpliwość,  czy decydując się na wprowadzenie do obiegu karty produktu, treść tego dokumentu nie narazi ubezpieczycieli na ryzyka prawne - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 08.10.2013 r.). Według gazety, VIG chodzi o tę część karty,  która zawiera symulacje przyszłej rentowności aktywów, gdzie najbardziej negatywny scenariusz dla portfela akcyjnego zakłada osiągnięcie rocznej stopu zwrotu na poziomie odpowiadającym rentowności 10-letnich obligacji skarbowych pomniejszonej o jeden punkt procentowy. Zdaniem  Tomasza Borowskiego, rzecznika VIG, "polisy z UFK to produkty z założenia długoterminowe i nie możemy wykluczyć, że nawet takie oczekiwania mogą za kilka lat znacznie obiegać od rzeczywistości. TFI zarządzające funduszami inwestycyjnymi, w które inwestowane są środki zgromadzone na polisach z UFK już dawno wycofały się z takich symulacji". VIG w przesłanym do PIU piśmie porusza też potencjalny problem, gdy na przykład klient firmy nie będzie chciał podpisać karty produktu - podaje dziennik.  Marcin Łuczyński,  członek  zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń powiedział  "Rz", iż " postaramy się jak najszybciej spotkać z przedstawicielami Compensy i wyjaśnić wszystkie kwestie, tak aby przyjęcie rekomendacji było jak najszybsze, sprawne i nie powodowało większych kosztów, niż to konieczne. Jednocześnie cieszy nas poparcie Compensy dla karty produktu oraz fakt, że inna spółka życiowa z grupy VIG zadeklarowała już przyjęcie naszej rekomendacji".
 PIU  podkreśla, iż w przykładowej karcie produktu jest m.in. napisane  że: „scenariusz o obniżonej rentowności nie jest najgorszym możliwym scenariuszem".
Na pełne dostosowanie się do zapisów karty produktu ubezpieczyciele mają czas do maja 2014 r. - stanowi  harmonogram zaproponowany przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT