Kiedy wypłaty z UFK opodatkowane?

Świadczenia z ubezpieczeń z UFK powinny podlegać opodatkowywaniu - twierdzi w "Rzeczpospolitej"(Nr z 12.11.2009 r.) Mariusz Aleksandrowicz, radca prawny, wspólnik i szef Departamentu Podatkowego kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, powołując się na  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 7 kwietnia 2009 r. Sąd rozpatrywał sprawę, czy fiskusowi należy sie podatek od wypłacanej przez  ubezpieczyciela  wyższej kwoty - albo z całości  środków zgromadzonych na UFK, albo od świadczenia ubezpieczeniowego  w gwarantowanej wysokości. Według organów podatkowych - informuje dziennik -  część świadczenia gwarantowanego była finansowana ze środków na UFK, należało więc  od niej pobrać podatek od dochodu z tytułu inwestowania składki. Ponadto, każda wypłata powinna też być podzielona na część związaną z inwestycjami w UFK i część wypłacaną ze środków własnych ubezpieczyciela.
WSA w Gdańsku zgodził się z tym stanowiskiem. Z wyroku wynika zaś,  że tylko w przypadku, gdy wypłacana z UFK kwota jest niższa niż wartość wpłaconych składek, wypłacone świadczenie ochronne nie będzie podlegało opodatkowaniu - podkreśla "Rzeczpospolita".

Warta Życie ostro w górę

TUnŻ Warta  po trzech kwartałach 2009 r.  wypracowało 26 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 7 mln zł (o 36,4 proc.) w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Ubezpieczyciel zebrał w omawianym czasie 2,11 mld zł składki brutto, to jest więcej o 22,6 proc. (388,7 mln zł) niż w analogicznym okresie 2008 r. - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 13.11.2009 r.). Notowany od sześciu kw.  wzrost sprzedaży pozwolił życiowej Warcie osiągnąć udział w rynku na poziomie 9,4 proc. na koniec czerwca 2009 r. (w porównaniu z 4,8 proc. po drugim kw. 2008 r.). Ponadto, spółka poprawiła o 40 proc. (tj. o 9,5 mln zł r/r) wynik techniczny, który wyniósł na koniec września 2009 r. 33,2 mln zł.
Według "GU", tak znaczny przypis składki ubezpieczyciel osiągnął  przede wszystkim dzięki  dobrej sprzedaży produktów funduszowych i Lokaty Ubezpieczeniowej Warta Gwarancja oraz pogłębieniu współpracy z Kredyt Bankiem.

HDI-Gerling Życie odrabia straty
 
HDI-Gerling Życie od stycznia do końca września 2009 r. zebrało 131,5 mln zł składki przypisanej brutto, a więc o  4 proc.  więcej niż na koniec III kw. 2008 r. Ubezpieczyciel odnotował po dziewięciu miesiącach br.   blisko 0,8 mln zł straty i  ma zakończyć cały 2009 r. na niewielkim minusie -  informuje   w gazecie "Parkiet"(Nr z 12.11.2009 r.)  Witold Bej-Bełkowski, nowy prezes zarządu firmy. Bej-Bełkowski podkreśla wprawdzie, że  w planie na 2009 r.  towarzystwo  zakładało  zysk, ale  na wyniki firmy wpłynęła jednak sytuacja ogólna  makroekonomiczna. Dziennik przypomina jednak, że w analogicznym okresie 2008 r. ubezpieczyciel wypracował stratę na poziomie  3,3 mln zł.
Ponadto, prezes Witold Bej-Bełkowski zapowiada  w "Parkiecie" m.in.  wprowadzenie na rynek nowego produktu ochronnego, który ma zastąpić "Mega Ochronę", przebudowę portfela UFK, a także wykorzystanie cross-sellingu ze spółkami majątkowymi grupy. Przy tym współpraca w ramach grupy ma bazować na wykorzystywaniu  efektu  synergii, w celu m.in. obniżenia kosztów administracyjnych  (wszystkie spółki mają w 2010 r. przenieść się do jednego budynku).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT