Klienci Aegon od miesiąca bez możliwości wypłaty środków z funduszu Idea Premium

Klienci już miesiąc czekają na zwrot pieniędzy z funduszu Idea Premium zarządzanego przez Idea TFI. Firma  tłumaczy, że to przejściowe problemy  techniczne. Idea TFI "ma zapas gotówki, ale… chwilowo zamrożony przez audytora". Według "Pulsu Biznesu"(Nr z 27.09.2013 r.), problem dotyczy przede wszystkim Aegon TUnŻ.  Portfel Idea Premium szacowany jest na  67 mln zł, z czego " 50 mln zł należy do klientów ubezpieczyciela" - pisze gazeta. Wojciech Łaciak, zastępca dyrektora działu zarządzania aktywami DM  IDMSA. tłumaczy w dzienniku, iż " gotówka, która powinna zostać wypłacona z tytułu umorzeń, jest już przygotowana. Idea TFI powołało fundusz zamknięty o profilu distressed, który ma nie tylko windykować pozostałe należności, ale także wyszukiwać nowe inwestycje na rynku aktywów o wysokiej stopie zwrotu. Proces ten toczy się przy udziale depozytariusza i jest konsultowany z KNF. Powstały pewne wątpliwości natury proceduralnej, które (...) mają jedynie przejściowy charakter. Niemniej spowodowały, iż zgromadzona gotówka jest chwilowo zamrożona".  Z kolei Agnieszka Rachwalska-Marko, prezes Idea TFI, twierdzi, że "zator płynnościowy wynika z przedłużającego się badania audytora, który sprawdza m.in. wycenę aktywów".

Grupa Europa będzie sprzedawać polisy inwestycyjne z kartą produktu

Jak  informuje "Rzeczpospolita"(Nr z  01.10.2013 r.),  Grupa Europa będzie dołączać do sprzedawanych polis inwestycyjnych tzw. kartę produktu,   dokument, który w przejrzysty sposób informuje osoby nabywające polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) o kosztach rezygnacji z produktu oraz " przedstawia symulację potencjalnego zarobku oraz opłaty związane z inwestycją".
Dziennik przypomina, iż  przygotowana przez  Polską Izbę  Ubezpieczeń (PIU), karta produktu to dokument, który, zgodnie z założeniami, ma załączać  do ubezpieczeń na życie z UFK większość rynkowych graczy. Dzięki temu, klienci firm ubezpieczeniowych mają być wyraźniej informowani o potencjalnych kosztach  ponoszonych przez nich w związku  z inwestycją.  PIU  rozpoczęła prace nad kartą produktu w sytuacji, kiedy okazało się, że masowe rezygnacje klientów z polis inwestycyjnych pociągnęły za sobą duże  kontrowersje,  spowodowane  przede wszystkim  bardzo wysokimi  opłatami ponoszonymi przez właścicieli polis z UFK w przypadku ich rezygnacji z inwestycji w pierwszych latach jej trwania. 
Inicjatywę Izby popiera Komisja Nadzoru Finansowego, która od maja 2014 r. ma  publikować listę ubezpieczycieli  załączających kartę produktu - podkreśla gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT