Klienci ubezpieczycieli poniosą koszty nowej regulacji prawnej rynku

Regulacje prawne, cyberzagrożenia oraz stopy procentowe są  największymi  wyzwaniami  dla   światowego  rynku ubezpieczeniowego –  informuje "Parkiet"(Nr z 07.08.2015 r.), powołując się na  badania „Insurance Banana Skins 2015",  przeprowadzone przez  PwC wśród 800 przedstawicieli sektora ubezpieczeń oraz analityków branży z 54 krajów. Według raportu, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej branża najbardziej obawia się otoczenia makroekonomicznego (niestabilnej   sytuacji gospodarczej) - pisze dziennik - które  ma duży wpływ na popyt na produkty ubezpieczeniowe, w związku z tym  także na ich rentowność. Ubezpieczycieli  niepokoją rekordowo niskie stopy procentowe, które obniżają stopy zwrotu z inwestycji ubezpieczycieli, a przez to negatywnie oddziałują na ich ogólne wyniki finansowe - podkreśla gazeta. "Ubezpieczyciele, którzy oferowali produkty oszczędnościowe z gwarancją zwrotu w momencie, gdy stopy procentowe były dużo wyższe, obecnie zmagają się ze stratami w tym segmencie produktów" - podaje "P".
W opinii  Artura Pikuli, partnera w PwC, "nowe prawo z jednej strony wzmacnia ochronę konsumentów, z drugiej zaś wiąże się ze znacznymi kosztami dostosowania, które w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć na wzrost cen ubezpieczeń lub obniżenie rentowności firm".

Metlife stawia na ubezpieczenia dla seniorów

Metlife, towarzystwo, które zwycięsko wyszło z kryzysu na rynku życiowym, zamierza powalczyć o fotel wicelidera polskiego sektora ubezpieczeń na życie  - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 10.08.2015 r.). Według dziennika, ubezpieczyciel  stawia na  zamożnych seniorów. "PB" podaje, iż w przygotowywanej strategii  polskiej spółki  Metlife na lata 2016-2020 są produkty skierowane do  starszych Polaków.  I tak, w  nowej ofercie ubezpieczyciela mają znaleźć się  elementy ochronne, które zapewnią opiekę na wypadek chorób bądź wypadków. Firma zamierza przy tym oferować także produkty o charakterze inwestycyjnym - pisze gazeta - tzw. endowmenty, mające być alternatywą dla UFK ( w przypadku UFK ryzyko inwestycyjne ponosi klient, zaś w przypadku endowmentów - towarzystwo ubezpieczeń).
Ubezpieczyciel szacuje przy tym , iż  osób w wieku przedemerytalnym, żyjących dostatnio i posiadających oszczędności  osób jest obecnie w naszym kraju ponad milion i ich liczba stale rośnie.
Zdaniem Łukasza Kalinowskiego, prezesa zarządu  ubezpieczyciela,  Metlife nie będzie wymagał dokapitalizowania w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r.  nowej dyrektywy unijnej Solvency II.  MetLife w 2014 r. odnotował  przypis składki  na poziomie 2,1 mld zł.

Polisa  na życie  niezbędnym  elementem  zabezpieczenia finansowego

W 2015 r.  umrze ponad 1500 czterdziestolatków spośród blisko  560 tys. osób mieszkających w Polsce - prognozuje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.08.2015 r.). Według gazety, jednak niewielu Polaków i Polek  z tej grupy wiekowej ma wykupione polisy ubezpieczenia na życie. Tymczasem "główni żywiciele rodziny i ludzie spłacający kredyty hipoteczne" powinni traktować polisę na życie jako niezbędny element zabezpieczenia finansowego - podkreśla gazeta. Albowiem w  razie śmierci posiadacza tegoż ubezpieczenia,  osoby uposażone, najczęściej  z  najbliższej  rodziny, otrzymają świadczenie określone w umowie.  W opinii dziennika także i pozostałym takie zabezpieczenie też się przyda.
Polisy ubezpieczenia na życie oferowane są w wielu wariantach. Na przykład tzw. szerszy wariant zakresem  ubezpieczenia  obejmuje również następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), trwałe lub częściowe inwalidztwo, pobyt w szpitalu, operacje czy groźne choroby - pisze "Rz".

Aviva w I poł. 2015 r. z  przypisem składki ponad 1,1 mld zł 

Jak informuje "Puls Biznesu" (Nr z 7.08.2015 r.),   grupa Aviva w Polsce w pierwszej połowie 2015 r.  zebrała ponad miliard zł składki, to jest  1101 mln zł składek, o 14,44 proc. więcej niż przed rokiem.  W opinii gazety,  ubezpieczeniowa grupa  "kolejny bieg"  wrzuci dzięki rozszerzeniu portfela produktów oraz  przejęcie  firmy  Expander. Ponadto, firma zapowiedziała  już "nowości produktowe" , skierowane przede wszystkim  do  młodych Polaków. Zdaniem  Adama Uszpolewicza, prezesa Avivy,  ubezpieczyciel  chce w ten sposób "wychować przyszłych klientów. I tak, w pierwszej połowie 2015 r. Aviva TUnŻ  odnotowała przypis na poziomie  962,1 mln zł . Natomiast  wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych (bez Aviva Litwa) wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 30 proc. do 148 mln zł (114 mln zł według stanu na 30 czerwca 2014 r.).  Z  kolei  zysk netto spółki uplasował się na poziomie 508,6 mln zł, o 32,48 proc.  wyższym od uzyskanego w analogicznym okresie 2014 r. (383,9 mln zł). Według ubezpieczyciela,  wzrost wyniku finansowego jest w dużym stopniu efektem przepływów kapitałowych między spółkami grupy Aviva. Przy tym łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez towarzystwo wyniosła 779,9 mln zł, wobec 711 mln zł rok wcześniej (+9,69 proc. r/r), zaś zysk  techniczny wyniósł  259 mln zł i  był o -13,12 proc. gorszy  od wypracowanego  przed rokiem (298,1 mln zł).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT