Klienci w 2010 r. zarobili na UFK

Ciągle mniej osób wie o istnieniu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), niż o funduszach inwestycyjnych oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych - twierdzi w "Rzeczpospolitej" (Nr z 28.04.2011r.)  Marek Przybylski, prezes zarządu Aviva Inwestors.  Prezes Przybylskie uważa - pisze gazeta - iż jedną z najważniejszych zalet UFK jest motywacja klienta do długoterminowego oszczędzania. Albowiem - podkreśla - fundusze akcyjne:   Nordea Życie Akcji oraz  Compensa Życie Akcji okazały się najbardziej zyskownymi funduszami  w  ciągu siedmiu ostatnich lat.  Z kolei Krzysztof Stupnicki, prezes zarządu  Amplico TFI podkreśla jednak,  że wyniki  ubezpieczeniowych  UFK wskazują, że 2010 r. był udany  dla klientów, inwestujących  na rynku kapitałowym.  

Nordea Polska TUnŻ: zmiany w UFK

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie postanowiło zmodyfikować oferowane przez siebie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Ubezpieczyciel spodziewa się, iż dzięki temu zwiększy potencjał stopy zwrotu z inwestycji - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 26.04.2011 r.).
Według "GU", zmianie ulegną w szczególności zasady dywersyfikacji aktywów funduszy. Poszerzony zostanie m.in. zakres dopuszczalnych inwestycji. Modyfikacji ulegnie też   charakterystyka aktywów funduszu oraz limity wielkości inwestycji. Zmianom ulegnie: UFK Gwarantowany, UFK Zrównoważony,  UFK Akcji, UFK Bezpiecznego Inwestowania, UFK Dynamiczny, UFK Nordea – Portfel Stabilnego Wzrostu, UFK Nordea – Portfel Zrównoważony oraz UFK Nordea – Portfel Agresywny.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT