Koniec polis inwestycyjnych ?

Załamały się plany towarzystw ubezpieczeniowych związane  z indywidualnymi polisami inwestycyjnymi. Weryfikację optymistycznych prognoz przyniosły spadki na giełdzie z końcówki ubiegłego roku – podaje  „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 26.03.2008 r.).  Według danych za 2007 r. , opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), składka z tych polis  okazała się  o 1 mld zł niższa. I gdy  roczna dynamika składek po trzecim kwartale zeszłego roku sięgała 45 proc. , to już na koniec IV kwartału była niższa o jedną trzecią. W opinii gazety, powodem tego jest załamanie się giełdowej koniunktury - zyski z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które lokowana jest lwia część składki spadły.  I o ile jeszcze rok temu można było na nich zarobić nawet kilkadziesiąt proc. rocznie, to pod koniec 2007 r. zaczęły przynosić straty.  Zdaniem Dariusza Salaty, członka zarządu Aegon, zasadniczy wpływ na zmniejszenie się zainteresowania polisami z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi miało pogorszenie się nastrojów na giełdach. Dodatkowym czynnikiem była też wzmożona aktywność TFI .
 „Dzienni. WSJ Polska” zauważa, że  malejąca dynamika jest jednak dopiero początkiem kłopotów branży ubezpieczeniowej. Z najnowszych danych wynika bowiem, że zaczyna się zmniejszać liczba nowych klientów towarzystw i  maleje wpływ nowych środków. W IV kwartale 2007 r. do UFK wpłynęło 2,5 mld zł, czyli 5 proc. mniej niż rok wcześniej. To pierwszy od wielu lat przypadek, gdy roczna dynamika przypisu składki do produktów z UFK była ujemna. I nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić, co więcej,  sytuacja może ulec jeszcze pogorszeniu. Los polis inwestycyjnych jest już przesądzony. Najprawdopodobniej ich rolę przejmą produkty strukturyzowane z gwarancją kapitału..

Prognozy osłabienia bancassurance

W 2008 r. nastąpi   spadek dynamiki przypisu składki z bancassurance – ostrzega „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 27.03.2008 r.). Według gazety,  będzie to spowodowane  coraz słabszym  wzrostem kredytów hipotecznych oraz  spadkiem  zainteresowania polisami inwestycyjnymi. Albowiem temu kredytowi z reguły towarzyszy kilka polis, z kolei polisy inwestycyjne są źródłem znacznych prowizji dla banków – pisze dziennik. I powołuje się na Krzysztofa Rosińskiego, prezesa Getin Holding i wiceprezes  TU Europa, którego  prognozy na 2007 r. -  12 mld zł z bancassurance  - sprawdziły się. Według Rosińskiego,  tak imponujący ubiegłoroczny wzrost  - 50 proc. - jest nie do powtórzenia w 2008 r. Rosiński uważa, że bancassurance na koniec 2008 r. osiągnie  wartość 15-16 mld złotych, co oznacza zmniejszenie się wzrostu do 30 proc. W jego opinii,  rynek polis sprzedawanych przez banki czekają w tym roku dwa poważne zagrożenia: utrzymująca się stagnacja na rynku kredytów hipotecznych, oraz dalsze spadki na giełdzie, które jeszcze bardziej wyhamują sprzedaż polis inwestycyjnych.
Ponadto – podkreśla   „Dziennik.WSJ Polska” - oprócz spadku dynamiki składki, bancassurance czeka także poważna zmiana struktury. Ubezpieczyciel  będą zmuszeni do poszukiwania produktów, które wypełnią lukę spowodowaną spadkiem dynamiki kredytów.
Rosnąć wiec będzie znaczenie produktów o mniejszej stopie zwrotu, ale bardziej bezpiecznych  czyli struktur i poliso-lokat.

Skandia proponuje Multiportfel Dolce Vita

Skandia zaoferowała  nowy produkt inwestycyjny ze składką jednorazową Multiportfel Dolce Vita – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 27.03.2008 r.).  Jest to ubezpieczenie ze składką jednorazową, w ramach którego dostępna jest pełna oferta 49 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych - UFK (wraz z funduszami o charakterze gwarantowanym), czterech portfeli modelowych oraz innych usług związanych z UFK. Umowa może być zawarta na okres nie krótszy niż 10 lat.
Konstrukcja produktu umożliwia także  wpłatę składek dodatkowych i dokonywanie częściowych wypłat świadczenia wykupu. Minimalna wysokość składki początkowej wynosi 150 tys. zł. W każdej chwili istnieje możliwość wpłat składek dodatkowych o  minimalnej  wysokości 1 tys. zł. Z zakupem produktu związana jest też opłata wstępna, która zależy od wysokości składki. Jednak  wcześniejsze wyjście z inwestycji wiąże się z naliczeniem opłaty likwidacyjnej zależnej od roku wyjścia z inwestycji. I tak w 1, 2, 3 i 4 roku polisy klient otrzymuje odpowiednio 94 proc., 96 proc., 98 proc. i 100 proc. wartości rachunku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT