Kto i jak ma ubezpieczać na życie pracowników samorządów?

Samorządy obawiają się konsekwencji interpretacji przepisów w sprawie ubezpieczeń grupowych.  Urząd  Zamówień Publicznych (UZP)uważa bowiem, że samorządy powinny stosować przetarg w przypadku ubezpieczania swoich pracowników, kiedy składki za ubezpieczenie przekroczą 14 tys. euro. Natomiast według  Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)  w Gdańsku,  zawieranie tego typu umów ubezpieczenia przez samorządy jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych  - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 04.08.2010 r.). Według gazety, coraz więcej urzędów rezygnuje z ubezpieczania swoich pracowników związku z taką interpretacją przepisów przez UZP i RIO . Waldemar Świerczek, sekretarz miasta Bytomia twierdzi w dzienniku, że urząd nie będzie ubezpieczał pracowników z obawy przed  konsekwencjami  mogącymi  zaistnieć po zmianie interpretacji przepisów. Ubezpieczaniem może się więc zająć związek zawodowy. Zaś  zdaniem Zbigniewa Bartonia, przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ "Solidarność", związki zawodowe są stworzone w celu ochrony pracowników, więc mogą się tym zajmować. Ostrzega z  kolei przed tym w dzienniku Marek R. Jankowski, broker ubezpieczeniowy, w opinii którego związki powinny uważać, ponieważ mogą zostać uznane za pośredników ubezpieczeniowych, a wtedy potrzebne jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Ergo Hestia proponuje Eventus DUO czyli emeryturę i ubezpieczenie w jednym

 Pierwszy w Polsce hybrydowy program ubezpieczeniowo-oszczędnościowy "Eventus DUO" zaproponowała  Ergo Hestia.  "Eventus DUO" pozwala on z jednej strony otrzymywać gwarantowaną kwotę emerytury, a z drugiej znacznie podnieść poziom kapitału, dzięki swobodnemu, zależnemu od decyzji klienta i długoletniemu inwestowaniu w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www,gu.com.pl z 05.08.2010 r.). Wyłącznym  dystrybutorem produktu w Polsce jest sieć pośredników HMI. I tak, w ramach programu "Eventus DUO" klient ma możliwość gromadzenia środków w dwojaki sposób. Z jednej strony 80 proc. składki ubezpieczeniowej przeznaczone jest na zagwarantowanie świadczeń emerytalnych i ochronnych, a z drugiej - 20 proc. składki inwestowane jest  w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnym poziomie ryzyka. "W ten sposób klienci otrzymują gwarancję wypłat świadczeń i jednocześnie szanse na pokaźne zyski  z części inwestycyjnej" - pisze "Ubezpieczeniowa". "Eventus DUO" jest  także polisą ubezpieczeniową -  w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby jego rodzina ma zapewnione zaplecze finansowe. Może ono sięgać nawet do 150 proc.  sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość funduszu. Zdaniem Tomasza Malińskiego, zastępcy dyrektora Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Ergo Hestii, "bez względu na to, jakie niespodzianki przyniesie nam życie, dodatkowa emerytura z Eventus DUO jest zabezpieczona. Jest gwarantowana dla ubezpieczonego, a w razie jego śmierci - dla jego bliskich". 
Program oferuje dwukrotne wypłaty kapitału w przypadku śmierci ubezpieczonego -  natychmiast po zdarzeniu (do 150 proc. sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość funduszu) oraz na koniec pierwotnie założonego okresu oszczędzania (100 proc. sumy ubezpieczenia wraz z wypracowanym udziałem w zyskach). Przy tym  łączny zysk z inwestowania składek w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, nie przekraczający 405 proc.  za cały okres oszczędzania nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli tak zwanym „podatkiem Belki” (19 proc. zysku). Jednocześnie udział w zysku wypracowany z części gwarantowanej umowy Eventus DUO jest zwolniony z podatku całkowicie. Jak podaje "GU", przez ostatnie 5 lat oszczędzania środki gromadzone w ramach inwestycyjnej części produktu przeznaczane są wyłącznie na zakup instrumentów finansowych o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.  Natomiast Ergo Hestia przejmuje na siebie obowiązek opłacania składek proporcjonalnie do stopnia inwalidztwa doznanego przez Ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Składki na ubezpieczenie Eventus DUO dla pracowników pracodawca może zaś wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Resort zdrowia opracował pakiet ustaw zdrowotnych

Według Ewy Kopacz, minister zdrowia, pierwsze z pakietu ustaw zdrowotnych trafią do Sejmu prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami sejmowymi - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 06.08.2010 r.). Jak pisze "Wyborcza", ustaw tych  ma być 12, a  ma się w nich znaleźć także  ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Sejm na początek ma otrzymać  pięć ustaw. Według gazety, propozycje rozwiązań prawnych opracowanych przez  resort  zdrowia zapowiadają możliwość walki konkurencyjnej  ubezpieczycieli z  Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). 

EKUZ ważna dłużej

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego teraz ważna dłużej. Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydana do 31 grudnia 2010 roku osobie wybierającej się na urlop do innego państwa Unii Europejskiej będzie ważna trzy miesiące, a nie jak dotychczas dwa - głosi zarządzenie wydane przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,  dotyczące okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ w przypadku wyjazdów na pobyt czasowy w celach turystycznych - podaje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 04.08.2010 r.).  Zarządzenie wchodzi w życie od 4 sierpnia 2010 r.
 EKUZ jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z powszechnego systemu opieki zdrowotnej w innym państwie unijnym na takich samych zasadach, jak korzystają jego obywatele. . Wprowadzone zarządzenie prezesa NFZ, ma między innymi na celu, usprawnienie pracy oddziałów NFZ, do których zgłaszać się będzie mniejsza liczba osób ubiegających się o przedłużenie dotychczasowego 2- miesięcznego okresu ważności karty - twierdzi "Bankier.pl".

Większa składka i zysk Aviva TU na Życie  

 Aviva TU na Życie   pierwszym półroczu 2010 r. zebrała 861,92 mln zł składki przypisanej  brutto (wzrost o 5 proc. w stosunku do I półrocza 2009 r.). Firma zebrała  większą składkę zarówno w ubezpieczeniach indywidualnych  jak i grupowych - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www,gu.com.pl z 05.08.2010 r.). Zdaniem Macieja Jankowskiego, prezesa grupy Aviva w Polsce "obserwujemy też stopniowy wzrost zainteresowanie polisami ze składką jednorazową o charakterze inwestycyjnym. Rosną też aktywa inwestowane przez naszych klientów". . Wynik finansowy netto ubezpieczyciela uplasował się na poziomie 306,9 mln zł (294,79 mln zł rok wcześniej). I tak, Aviva wypłaciła w  pierwszym półroczu 2010 r. ponad 24 tys. świadczeń z ubezpieczeń na życie (wypłaty z polis indywidualnych i grupowych) na kwotę 102 mln zł, o 20 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ub.r.. . Wśród nich były świadczenia dla bliskich wielu ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Najwyższa wypłata z tytułu śmierci w tym okresie wyniosła 665 tys. zł, zaś wypłata z umowy dodatkowej – kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku – wyniosła 510 tys. zł. Przy tym, - pisze "GU" -  w wyniku usprawnienia procesu wypłat świadczeń średni czas rozpatrywania wniosków z ubezpieczeń na życie został skrócony do 9 dni kalendarzowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT