Które UFK najlepsze na rynku, zależy od perspektywy czasu

Najlepsze wyniki w perspektywie ostatnich trzech lat, osiągnęły fundusze obligacji, pieniężne i gwarantowane - informuje www.bankier.pl z  31.07.2009 r. Na przykład. 25,89 proc. zysku w ciągu trzech lat przyniósł swoim klientom fundusz Allianz Życie Obligacji, a 16,80 proc. - Nordea Życie Zrównoważony. Jednak o zyskach z inwestowania w UFK Akcji można mówić jedynie w dłuższej, przynajmniej pięcioletniej perspektywie. Tutaj rekordziści osiągnęli zdumiewające wyniki, nawet 60-70 proc/ zysku. Za przykład posłużyć może Nordea Życie Akcji (60,67 proc.), czy Nordea Życie Zrównoważony (54,75 proc.). Po raz kolejny okazało się zatem, że wytrwałość w inwestowaniu popłaca. Bankier.pl twierdzi, że w perspektywie siedmiu lat, niektórym funduszom (głównie akcyjnym i mieszanym) udało się wypracować zysk nawet na poziomie wyższym niż 100 proc. Mowa chociażby o funduszach: Aviva Dynamiczny (157,23 proc.) czy  Nordea Życie Akcji (143,97 proc.).

Ubezpieczyciele przygotowują się do zmian na rynku ubezpieczeń zdrowotnych

Sytuacja na rynku ubezpieczeń zdrowotnych - podpisanie ustawy tzw. koszykowej przez prezydenta RP - wywołała duży rezonans w branży ubezpieczeniowej - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 31.07.2009 r.). Zdaniem Macieja Malczyńskiego, dyrektora  Departamentu Rozwoju Produktów i Wdrożeń w Inter Partner Assistance Polska, skutkiem tego jest, iż obecnie "większość ubezpieczycieli oraz firm wspierających podejmuje działania, aby optymalnie przygotować się do tej zmiany".  Maciej Malczyński twierdzi, że  w aktualnej sytuacji  rynkowej  nie wystarczą już dobre chęci czy też   zbudowana „na kolanie" sieć usługodawców medycznych. W jego opinii, warunkiem do sukcesu lub porażki jest odpowiednio skonstruowany oraz kontrolowany proces obsługi tego sektora - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa".  Firmy wspierające towarzystwa ubezpieczeniowe w obsłudze ubezpieczeń zdrowotnych tworzą indywidualne koncepcje na obsługę tych produktów.
Malczyński podkreśla,  że dlatego potrzebne jest jasne określenie wyzwań na lata 2009-2010, co pozwoli sektorowi ubezpieczeniowemu na przygotowanie odpowiednich rozwiązań, które można byłoby od razu wdrożyć w momencie ogłoszenia aktów wykonawczych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT