Łączenie działalności agencyjnej z rolą kancelarii odszkodowawczej nieetyczną praktyką

Kancelaria wywalczy rentę, ale za dożywotnią prowizję, która sięga - w opinii "Dziennika Gazety Prawnej" (Nr z 04.12.2013 r.) - nierzadko  od 20 proc. do 30 proc. odszkodowania. Jak podkreśla gazeta, "kancelarie odszkodowawcze zarabiają nie tylko na zdobyciu dla klienta jednorazowego świadczenia. Czasami przez lata mają zagwarantowaną stałą prowizję za uzyskanie dla poszkodowanego renty". Taki sposób ustalania prowizji budzi wątpliwości  Rzecznika Ubezpieczonych. Paweł Wawszczak z Biura RzU mówi w "DGP", iż "wiemy o sprawach, w których kancelaria wywalczyła u ubezpieczyciela rentę dla sieroty za rodziców zmarłych w wyniku wypadku lub podwyższenie dożywotniego świadczenia dla osoby, która została inwalidą i pobiera prowizję od wypłacanych co miesiąc świadczeń". Przy czym, poszkodowani skarżą się, że nie mieli świadomości, iż przez lata będą musieli płacić od tych wypłat prowizję, gdyż  podpisali umowę,  której nie przeczytali – pisze dziennik.
Zdaniem gazety,  RzU, pomimo trafiających do niego skarg na działalność kancelarii i wysokość pobieranych prowizji, niewiele może zrobić. Rzecznik  nie ma  kompetencji nadzorczych nad działalnością kancelarii, może zatem  jedynie przedstawiać własne oceny w tej sprawie.
Wątpliwości RzU - donosi "DGP" - budzą też "sytuacje, w których agencja sprzedaje ubezpieczenia towarzystw i jednocześnie oferuje swoją pomoc przy uzyskiwaniu odszkodowań". Zdaniem  Polskiej  Izby Ubezpieczeń (PIU)  jest to działanie nieetyczne. Marcin Tarczyński z  PIU wyjaśnia, iż agent  występuje tu  w podwójnej roli "działa ze szkodą zarówno dla zakładu ubezpieczeń, który reprezentuje, jak i wobec klienta. (...) Jest to przykład konfliktu interesów. Narusza tym zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych" - podaje dziennik.
Z kolei dyr. Radosław Kamiński z  Allianz Polska podkreśla, że "łączenie działalności agencyjnej z rolą kancelarii odszkodowawczej stanowi złamanie tajemnicy ubezpieczeniowej oraz zasad dostępu do danych osobowych klientów. (...) występuje też problem dotyczący lojalności takich osób w informowaniu o treści umowy i wynikających z niej uprawnieniach".
Tymczasem  polskie prawo nie zakazuje tego typu praktyk.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT