Liczą na zyski z produktów strukturyzowanych

Towarzystwa spodziewają się w 2008 r.  sporych  zysków z rozszerzenia  swojej  oferty o dużą ilość produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału – twierdzi  „Dziennik.WSJ Polska”(Nr z 27.02.2008 r.).  Nowe struktury zadebiutowały już w ofertach Aegon oraz Skandii, a ostatnio tego typu produkty zaprezentowały Commercial Union i Compensa Życie. Gazeta szacuje, że do tej pory banki i ubezpieczyciele sprzedały w Polsce struktury za łączną kwotę 10-15 mld zł. Wprawdzie spółki ubezpieczeniowe  miały w tym stosunkowo niewielki udział: 2 - 3 mld zł, jednak zdaniem „Dziennik.WSJ Polska”, ta wartość do końca 2008 r. może się podwoić. Zdaniem przedstawicieli towarzystw, produkty strukturyzowane będą w tym roku najpopularniejszą usługą inwestycyjną. W opinii Krzysztofa Rosińskiego, prezesa zarządu Getin Holding,  od początku 2008 r., czyli przez niecałe dwa miesiące, ubezpieczyciele mogli zebrać dzięki strukturom 300-500 mln zł. Przy czym wiele subskrypcji nie zostało jeszcze zakończonych i trudno oceniać, jakie będą ich wyniki. Dziennik prognozuje, że  tylko w tym roku do portfeli towarzystw może trafić dzięki strukturom tyle pieniędzy, ile przez ostatnie cztery lata.

ING N-N będzie sprzedawać polisy w systemie direct

ING Nationale-Nederlanden rozbuduje sprzedaż ubezpieczeń na życie w formie direct – donosi  „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 28.02.2008 r.).
ING NN sprzedawało już przez minione dwa lata niektóre produkty w formie direct, bez pośrednictwa agentów, dla klientów ING Banku Śląskiego. Zdaniem prezesa zarządu firmy Marca van der Ploeg, na  początku to był eksperyment, ale na tyle obiecujący  „by się tym bardziej strategicznie zająć”. Plany firmy na br. to rozbudowa struktur obsługujących sprzedaż direct. Dla tego segmentu sprzedaży zostaną stworzone odrębne produkty. Ubezpieczyciel zamierza w tym zakresie współpracować z ING Bankiem Śląskim, jednak nie zrezygnuje z sieci sprzedaży agencyjnej, a wręcz przeciwnie - będzie ją nawet rozbudowywać. W 2007 r. ubezpieczyciel wypracował  zysk netto w wysokości blisko 163 mln zł przy przypisie składki 1 mld 381 mln 771 tys. zł. Firma wypłaciła  470 742 tys. zł odszkodowań brutto. Według Jarosława Jamki, członka zarządu TUnŻ ING Nationale-Nederlanden Polska S.A., w ub.r. działania TUnŻ ING Nationale-Nederlanden koncentrowały się głównie na sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Wynikiem tego jest wzrost składki przypisanej brutto i kosztów działalności ubezpieczeniowej związanych z wypłatą wyższych prowizji dla przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych.

Butik Inwestycyjny Grupy kapitałowej Europa

TU na Życie Europa   w  2007 r. ponad trzykrotnie zwiększyła przypis składki przypisanej brutto  - do 1,2 mld zł  w porównaniu z rokiem 2006. W opinii „Gazety Ubezpieczeniowej” (www.gu.com.pl z 29.02.2008 r.),  dynamikę wzrostu TU na Życie Europa SA widać najlepiej, zestawiając poziom składki po czterech kwartałach 2007 r. z danymi z lat poprzednich. W 2006 r. wyniosła ona 431,4 mln zł, a w 2005 r. – 361,3 mln zł (wg PSR). Przedstawiciele towarzystwa twierdzą, że  jest to w dużej mierze efekt pozycji pioniera i lidera, jaką spółka zajmuje w dziedzinie produktów inwestycyjnych, a w szczególności – strukturyzowanych. Europa  uruchomiła m.in.  pierwszy na rynku dedykowany  partnerom finansowym,  zainteresowanym szczególnie nowatorskimi możliwościami inwestowania. Oferta Butiku obejmuje produkty strukturyzowane oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Według Krzysztofa Rosińskiego, wiceprezesa zarządu TU Europa SA i TU na Życie Europa SA.,  grupa w 2007 r.  zaoferowała  wraz z partnerami aż 30 produktów strukturyzowanych, a od początku 2008 r.  już   23 produkty .

Amplico Life zbiera blisko 1,9 mld zł składki
 
Amplico Life w 2007 r. zebrało 1 mld  888  mln zł  składki  przypisanej  brutto, to jest  o blisko 18 proc. więcej niż w 2006 r. Także  wynik finansowy netto wypracowany przez  ubezpieczyciela w analogicznym okresie osiągnął wartość 289 mln zł i był o blisko 14 proc wyższy w stosunku do 2006 r. Łączna zaś suma odszkodowań i świadczeń brutto, wypłaconych przez to towarzystwo w trakcie czterech kwartałów 2007 roku, wyniosła 658 mln zł.  Na wzrost wyniku finansowego netto – pisze  „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 29.02.2008 r.) -  miała wpływ zarówno struktura składki brutto, jak i jej wzrost. Według  gazety, podobnie jak w latach poprzednich największy wzrost odnotowany został w obszarze produktów ubezpieczeniowych powiązanych z funduszem kapitałowym (unit linked) oraz w obrębie sektora kredytów konsumenckich (consumer finance).

Składki regularne motorem wzrostu w Generali Życie TU SA

W 2007 r.  składka przypisana przez Generali Życie T.U. S.A. wzrosła – w porównaniu z rokiem 2006 – do poziomu 537,5 mln zł (o ponad 10 proc.) - podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 28.02.2008 r.). Według gazety, wzrost w tym obszarze jest, co wynika ze strategii firmy,  wynikiem przyrostu składek regularnych, które są kluczowe dla tego rodzaju biznesu. Towarzystwo odnotowało bardzo dobre wyniki w obszarze ubezpieczeń życiowych ze składką regularną obserwowane są zarówno w ubezpieczeniach indywidualnych, jak i grupowych. Przypis tej części portfela wzrósł na koniec 2007 r. o 35 proc. do 222,0 mln zł. Oznacza to – pisze „Ubezpieczeniowa”-  że dynamika rozwoju tej działalności jest wg szacunków Generali dwukrotnie wyższa w odniesieniu do średniej rynkowej w tym okresie. Ubezpieczyciel zawdzięcza to m.in. wprowadzeniu w połowie 2007r. nowej oferty indywidualnych produktów inwestycyjnych ze składką regularną – tj. palety produktów inwestycyjnych: Generali Beneficio i Generali OmniProfit. Ich sprzedaż rozwijała się w 2007 r. znacząco powyżej zakładanych planów, istotnie wzmacniając dynamikę wzrostu Generali w tym segmencie rynku. Drugim – poza produktami inwestycyjnymi – czynnikiem sukcesów Generali w tym obszarze działalności był dynamiczny (o 40 proc.) wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie (ze składką regularną), które wzrosły z 45,8 mln zł w 2006 r. do 64,3 mln zł składki przypisanej brutto na koniec 2007 r. Co ważne dla rozwoju firmy – zauważa gazeta -  w rozwijającym się portfelu produktów życiowych Generali wciąż dominują produkty zapewniające firmie korzystną strukturę pod względem rentowności. Natomiast jeśli chodzi o  ubezpieczenia ze składką jednorazową,  przypis składki w 2007 r. wyniósł 315,6 mln zł i był porównywalny z wynikiem sprzed roku.
 Wynik finansowy netto Generali Życie T.U. wyniósł na koniec 2007 r. 17,1 mln zł i był niemal taki sam, jak w 2006 r., co wynikało m.in. ze znaczących inwestycji w rozwój struktur sprzedażowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT