Link4 Life bez portfela ubezpieczeń

Link4 Life sprzedało swój portfel ubezpieczeń  Signal Iduna Życie Polska TU. Warunkowa umowa między firmami została podpisana 20 maja br. , ale dopiero na początku października Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła przeniesienie portfela ubezpieczeń na życie wynikające z tejże umowy - donosi "Parkiet"(Nr z 05.10.2010 r.). Gazeta podkreśla, że Link4 Life już od pewnego czasu nie prowadziło sprzedaży polis na życie, a jedynie utrzymywało posiadany  portfel klientów. "Było to zgodne z polityką biznesową właściciela Link4, brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej RSA, która nigdzie na świecie nie prowadzi działalności w sektorze ubezpieczeń na życie" . Według dziennika, w  2009 r. spółka straciła 20,4 mln zł.

Potencjał rynku życiowego w Europie jest ukryty

Europejscy klienci są niedoubezpieczeni o 10 bln euro, co przekłada się na 25 mld euro potencjalnych składek rocznych z tytułu ubezpieczeń na życie - wynika z  badania Swiss Re. Jak informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z  05.10.2010 r.),  Swiss Re wykonał badanie ankietowe wśród 11 tys. klientów w 12 krajach Europy, dotyczące ich postaw wobec ubezpieczeń na życie. Martin Albers, jeden z szefów Swiss Re na Europę uważa, że istnieje na nie  „niezaspokojony popyt ze strony klientów”. Jego zdaniem, „istnieje potrzeba i gotowość płacenia, ale konieczne jest większe zaangażowanie w sprawy klienta ze strony ubezpieczycieli”. Albers twierdzi - podaje "GU" -  branża ma najprawdopodobniej dość kapitału na ryzyka biometryczne, ponieważ w modelach  wypłacalności produkty życiowe ochronne pochłaniają mniej kapitału niż polisy oszczędnościowe.

„Mocna Dwudziestka” z UNIQA TU na Życie i Raiffeisen Bank Polska

Raiffeisen Bank Polska oferuje strukturyzowany produkt inwestycyjny „Mocna Dwudziestka” przygotowywany we współpracy z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.   „Mocna Dwudziestka” zapewnia ochronę kapitału na poziomie 95 proc.  kwoty ubezpieczenia, w dacie zakończenia ochrony Zdaniem Agnieszki Rudnickiej, odpowiedzialnej  za produkty strukturyzowane w Raiffeisen Bank Polska, produkt ten jest przeznaczony dla osób, które chcą inwestować stosunkowo bezpiecznie, korzystając z wysokiej gwarancji kapitału, ale też oczekują większego zwrotu niż z lokat bankowych. Zyski z inwestycji zależą od wzrostu kursu 20 spółek z USA i Europy, wybranych z zastosowaniem zasad opracowanych przez guru inwestowania Benjamina Grahama - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z  05.10.2010 r.).  Dobór spółek do koszyka wydaje się dawać duże szanse na osiągnięcie z inwestycji nieprzeciętnych zysków. Są w nim firmy bardzo duże, stabilne, o dobrych perspektywach, za to wyceniane poniżej wartości fundamentalnej, wybierane są na podstawie siedmiu kryteriów, które oceniają ich stabilność i siłę finansową, a także to na ile cena rynkowa jest atrakcyjna w stosunku do rzeczywistej wartości. Według "GU", w koszyku znajduje się 10 akcji europejskich i 10 amerykańskich o równej wadze 5 proc.  Największy udział mają branże: paliwowa (30 proc.), ochrony zdrowia (25 proc.) oraz handlu detalicznego (15 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT