MED - nowe grupowe assistance z PZU Życie

PZU Życie wprowadza do sprzedaży "MED",  nowe, dodatkowe ubezpieczenie grupowe - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 08.01.2009 r.).Ten  tańszy i rozszerzony produkt, opracowany przy współpracy z Inter Partner Assistance Polska SA i  oferujący  szeroki zakres usług assistance jest  już od 1 stycznia 2009 r.   dostępny dla każdej osoby objętej ochroną ubezpieczyciela w ramach grupowych ubezpieczeń pracowniczych oraz ubezpieczenia "Pełnia Życia". "MED" zastąpi dodatkowe grupowe ubezpieczenie zagranicznej konsultacji medycznej "Ekspert". Według Weroniki Dejneka, zastępcy  dyrektora Biura Zarządzania Produktami PZU Życie SA, nowa propozycja PZU to usługa typu assistance, łącząca pomoc w domu z pomocą medyczną, czyli  cztery rozbudowane usługi: zagraniczną konsultację medyczną, prywatną opiekę domową ( w tym pomoc w prowadzeniu domu, transport medyczny, opiekę pielęgniarską, wizyty rehabilitantów, masażysty i psychologa, dostarczenie niezbędnych leków, dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, organizację naprawy przedmiotów użytku osobistego, czy opiekę nad pozostawionymi w domu dziećmi a nawet zwierzętami domowymi), pomoc w planowaniu leczenia oraz całodobowy telefoniczny serwis medyczny.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT