Medica Polska z wyższym kapitałem

Jak informuje "Parkiet" (Nr z 05.07.2011 r.),  towarzystwo Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU zostało  dokapitalizowane. Ubezpieczyciel  otrzymał   od  właścicieli  blisko 3 mln zł.   Według gazety, kapitał firmy poszedł w górę ze  12,8 do 15,8 mln zł.
I tak, w  ub.r. towarzystwo zanotowało 1,49 mln zł straty przy 188 tys. zł przychodów z polis. Spółka rozpoczęła  sprzedaż we wrześniu 2010 r. Dziennik  informuje, że pierwszym rokiem zakończonym z zyskiem ma być rok 2013.

Polisa na życie dla polskiego milionera

Ubezpieczyciele mają propozycje dla bogatych osób w zakresie ubezpieczeń na życie, jak na przykład " Opiekun VIP" z towarzystwa  Aviva. Jest to produkt skierowany do osób zainteresowanych ubezpieczeniem na wysokie sumy, czyli doskonałe rozwiązanie dla właścicieli firm - informuje "Parkiet"(Nr z 05.07.2011 r.). Według dziennika, zakres ubezpieczenia Opiekun VIP można w dowolnym momencie rozszerzyć o umowy dodatkowe, dające ochronę w razie niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, śmierci, kalectwa lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnych schorzeń czy leczenia szpitalnego.
Ubezpieczenia na życie typu Premium z rozszerzonym zakresem mają w ofercie jeszcze m.in. Nordea czy Polisa-Życie.

Ratings Fitch  dla  GK Europa:  międzynarodowy „BB” oraz rating krajowy na poziomie „BBB”

Agencja Fitch Ratings nadała w czerwcu 2011 r. spółkom grupy kapitałowej Europa międzynarodowy rating  na poziomie „BB” oraz rating krajowy na poziomie „BBB (pol)”. Perspektywy obydwu ratingów określono jako stabilne - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 05.07.2011 r.). Według  raportu Fitch "TU Europa i TUnŻ Europa charakteryzują się dobrą kondycją, a wyniki finansowe systematycznie uzyskiwane przez obie spółki zapewniają im stabilność". "Na pozytywną ocenę obu firm wpływa wysoki poziom kapitałów w odniesieniu do profilu ryzyka spółek, a konsekwentnie realizowana strategia i doświadczony zespół zarządzający gwarantują im rozwój".
"Fitch pozytywnie ocenił zmiany w strukturze własności akcji, która nastąpiła na skutek SPO oraz działań podjętych przez zarząd TU Europa w celu zmniejszenia ekspozycji w Getin Noble Banku" - podaje "GU".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT