Młodzi Polacy mają niską skłonność do ubezpieczania życia

Polacy  mają  niską skłonność do ubezpieczenia swojego życia, a  zwłaszcza młodzi ludzie. Z  danych  towarzystw   wynika,  że średni wiek klientów, którzy kupują ubezpieczenia inwestycyjne wynosi blisko  40 lat. Przy tym starsi  klienci są bardziej skłonni płacić wyższą składkę regularną - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.09.2012 r.). Według dziennika, który powołuje się na  Aleksandrę Leszczyńską, rzecznika  AXA, "jeśli już ubezpieczają siebie, to na nieduże sumy. Średnia wartość polisy na życie wynosi 30 tys. zł". 
Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych wskazują, że na skłonność do kupowania polis wpływa miejsce zamieszkania. Mieszkańcom dużych miast można sprzedać nie tylko obowiązkowe polisy OC, lecz także ubezpieczenia autocasco czy inne polisy majątkowe oraz życiowe. Natomiast  im mniejsza miejscowość,  tym  niższa skłonność klientów do kupna czegoś więcej niż OC - pisze "DGP". W opinii  ubezpieczycieli,  kierowcy z mniejszych miejscowości oszczędzają na nieobowiązkowym ubezpieczeniu AC, ponieważ  mają niższe dochody, natomiast mieszkańcy dużych  miast  są zamożniejsi i jeżdżą nowszymi autami. W małych miastach średnia wieku pojazdu przekracza 12 lat - podaje dziennik. 

Nowa propozycja ING TU na Życie SA : ubezpieczenie  na wypadek raka

ING TU na Życie SA  zaczęło sprzedawać specjalne ubezpieczenie na wypadek raka. Może je  kupić każda osoba   posiadająca  już  polisę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym "Sposób na Przyszłość" i która nie skończyła  60 lat  - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 25.09.2012 r.). W opinii gazety, produkt  zapewnia pomoc finansową w wypadku zachorowania na nowotwór. Co istotne, ubezpieczyciel  odszkodowanie  wypłaca  w ratach. I tak,  po zdiagnozowaniu choroby pacjent dostaje 40 proc. sumy, na którą się ubezpieczył, zaś po  wykonaniu operacji (ale tylko jednej!) dostaje kolejne 20 proc. sumy ubezpieczeniowej - wylicza "GW". Kolejne wypłaty  odszkodowania są za chemioterapię i radioterapię (ale nie więcej niż 5 sesji), 10 proc. za nawrót choroby i 10 proc. za wygraną walkę z rakiem. Ponadto, towarzystwo  pokrywa koszty dojazdów do szpitala, opiekę nad dziećmi czy wsparcie psychologa. " Łączne koszty tych dodatkowych usług nie mogą jednak przekroczyć 5 tys. zł" - ostrzega dziennik.
Najtańszy jest wariant podstawowy produktu, który obejmuje 5 najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn i 7 najczęstszych u kobiet. Najszerszy jest wariant "komfort", który obejmuje również dodatkowe choroby, m.in. raka przedinwazyjnego, niektóre nowotwory łagodne i niezłośliwego guza mózgu.  Jak podaje "Wyborcza", za takie ubezpieczenie 35-letnia kobieta musi zapłacić 27 zł miesięcznie, zaś  45-letnia   aż 94 zł miesięcznie.

KNF:   wytyczne w sprawie praktyk sprzedażowych przy  oferowaniu produktów  inwestycyjnych


Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wytyczne skierowane do banków i ubezpieczycieli dotyczące praktyk sprzedażowych związanych z oferowaniem produktów inwestycyjnych - donosi "Parkiet"(Nr z 26.09.2012 r.). Nadzór zwrócił   uwagę na rosnąca liczbę sygnałów,  dotyczących nieprawidłowości związanych z procesem sprzedaży takich produktów ( np. oferowaniem produktów o skomplikowanej konstrukcji osobom posiadającym znikomą wiedzę na temat rynku finansowego, a także proponowanie długoletnich produktów np. na 15 lat osobom w podeszłym wieku - pisze dziennik. Według "P", KNF  "oczekuje m.in. rzetelnego rozpowszechniania informacji reklamowych, udzielania kompletnych informacji dotyczących konstrukcji  tych instrumentów, szczególnie dotyczących czynników warunkujących osiągnięcie ewentualnego zysku. (...)  niedopuszczalne jest manipulowanie definicjami i przedstawianie nieadekwatnych symulacji, które mają na celu ukrycie rzeczywistego ryzyka związanego z inwestycją".  Nadzór podkreśla potrzebę przekazywania klientom  informacji   związanych z  ryzykiem  rynkowym,  związanym  ze spadkiem wartości aktywów bazowych  oraz z  ryzykiem  upadłości lub niewypłacalności podmiotu, który dysponuje powierzonymi środkami.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT