Mniej składki z polis unit - linked

W ubiegłym roku wartość przypisu składek za polisy, w których ryzyko inwestycyjne ponosi klient (tzw. unit-linked) spadła o połowę. To jest  wyniosła około  6 mld zł, przy 12 mld zł składki zebranej w 2007 r. - pisze "Gazeta Prawna"(Nr z  05.02.2009 r.) powołując się na Marka Kurowskiego, analityka Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zdaniem Kurowskiego,  nawet jeżeli klienci nie wycofywali środków z unit-linked, zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeń było znacząco mniejsze niż wcześniej. W jego opinii w 2009 r.  trend ten utrzyma się. Dziennik zauważa, ze jeszcze przed 2008 rokiem rynek ubezpieczeń na życie rósł wyłącznie dzięki ubezpieczeniom ze składkami jednorazowymi.  Natomiast obecnie    największy wpływ na wyniki tego segmentu mają ubezpieczenia ze składką regularną. Według Marka Kurowskiego,  klienci coraz chętniej wybierają produkty nastawione na bezpieczeństwo, a nie zysk. Są to np. polisy gwarantowane, które mają się dobrze sprzedawać w tym roku - twierdzi gazeta. Jednak, zdaniem "GP",  że nie wiadomo, czy przychody z polis gwarantowanych zrównoważą spadek wpływów z polis unit-linked oraz polis lokacyjnych, które doświadczą w tym roku znacznego spadku zainteresowania.

Skandia: „Gwarancja na Nobla 4”

Poprzez inwestycję w nowym Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym „Gwarancja na Nobla 4”, który ostatnio   zaproponowała  Skandia,  klienci uzyskują dostęp do lokaty terminowej w Noble Banku S.A., której oprocentowanie wynosi 7,5 proc. w skali roku - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z 06.02.2009 r.). Fundusz może stanowić całość lub odpowiednio wskazany  udział proc. w  portfelu klienta. Oznacza to, że może być łączony z innymi funduszami oferowanymi przez Skandię, tworząc indywidualny portfel inwestycyjny klienta. Obecnie klient Skandii może wybierać spośród 54 wybranych funduszy polskiego i zagranicznego rynku kapitałowego oraz skorzystać z usługi Portfeli Modelowych, MultiNavigatora i Rebalancingu. W okresie przyjmowania wpłat do funduszu, środki klientów będą zdeponowane na lokacie terminowej w Noble Banku S.A., której oprocentowanie jest stałe i wynosi 6,5proc. w skali roku. Po zamknięciu funduszu na 12 miesięcy (od 21 marca 2009 r. do 22 marca 2010 r.). W tym okresie wszystkie środki funduszu będą ulokowane na lokacie terminowej w Noble Banku S.A., której oprocentowanie wynosi 7,5 proc. w skali roku.
W przypadku, gdy w okresie od 21 marca 2009 r. do 21 marca 2010 r. wskaźnik WIBOR 6M przekroczy 7proc. dla pięciu kolejnych dni roboczych, oprocentowanie lokaty w okresie zamknięcia wyniesie 7,7proc. w skali roku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT