Na dzień dziecka polisa posagowa

Warta Życie proponuje na Dzień Dziecka wykupienie odpowiedniej polisy - ubezpieczenia posagowego,  prezentu który zaprocentuje w przyszłości - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 27.05.2010 r.) . Jest to  program oszczędnościowo-ochronny; z kwoty zgromadzonej na polisie można skorzystać po osiągnięciu wieku wskazanego w umowie, tj. pomiędzy 18 a 25 rokiem życia - pisze "GU". Jest to również finansowe zabezpieczenie dziecka  na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę – śmierci lub inwalidztwa osoby wykupującej ubezpieczenie.  Umowę może zawrzeć nie tylko rodzic, ale także osoba niespokrewniona z dzieckiem. Składkę z tytułu ubezpieczenia można opłacić jednorazowo lub systematycznie, co miesiąc, kwartał, pół roku, lub co rok; składka już od 60 zł miesięcznie.  Umowę podstawową, zawartą na min. 5 lat można uzupełnić szeregiem dodatkowych opcji m.in. przejęcie opłacania składki przez TUnŻ Warta w przypadku całkowitego inwalidztwa osoby wykupującej polisę, Renta Posagowa czy Fundusz Posagowy, który pozwala zainwestować dodatkowe środki finansowe (poza ustalonymi składkami) i tym samym zwiększyć sumę kapitału końcowego, wypłaconego dziecku na koniec okresu ubezpieczenia. Skorzystanie z zgromadzonych w tym funduszu środków możliwe jest w każdym czasie jego trwania.
Polisę można rozszerzyć o Pakiet Wypadkowy Współubezpieczonego – ubezpieczenie życia i zdrowia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, który dodatkowo zabezpiecza na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Składka jednorazowa lub regularna (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).

Ubezpieczenia zdrowotne  zyskują na popularności
 
Polacy na prywatną opiekę medyczną wydali już 25 mld zł, a do 2012 r. kwota ta sięgnie 40 mld zł. Jak podaje "Puls Biznesu"(Nr z 28.05.2010 r., częściej korzystamy jednak z abonamentów medycznych niż prywatnych ubezpieczeń. W opinii Urszula Karczemnej z Allianz Życie, dzieje się tak dlatego,  że abonamenty pojawiły się na rynku przed polisami. Zdaniem Anetty Guzek, wiceprezes Signal Iduny,  w przypadku pracodawców kupujących grupowe ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników głównym kryterium wyboru jest cena. W jej opinii,   równie ważna jest dostępność usług czy liczba placówek.
"Puls Biznesu" podkreśla, że obecnie to ubezpieczenia jednak zyskują na popularności, ponieważ są niezależne od danej sieci operatorów. Na  przykład - pisze gazeta - klienci Allianz mogą skorzystać z usług 650 różnych placówek, a w przypadku Signal Iduny jest to już  700 placówek i 80 szpitali.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT