Nadzór chce więcej informacji o strukturach

Komisja Nadzoru Finansowego chciałaby szerszego dostępu do informacji o strukturach, przede wszystkim do danych o sprzedaży i wynikach struktur. Zdaniem KNF,  klienci na produktach strukturyzowanych zarabiają mniej niż na lokatach bankowych – wynika z raportu nadzoru. Jak podaje "Parkiet", KNF r przeanalizował wyniki struktur, które „kończyły się” w okresie od 2000 r. do połowy 2010 r. I tak, średnia roczna stopa zwrotu w tym okresie wyniosła  3,3 proc., zaś średnia stopa zwrotu z lokat terminowych to 4,3 proc. Struktury są bardziej dochodowe niż lokaty, ale dla instytucji, które je oferują - pisze gazeta. Z wyliczeń KNF na podstawie zdobytych danych o części produktów wynika, że przeciętna roczna marża to 2,2 proc. wpłacanego kapitału. Szczególnie słabe wyniki przyniosły produkty oferowane w latach 2006–2007, czyli tuż przed kryzysem finansowym, a najwyższą stopę zwrotu  te, których data zapadalności przypadała na 2007 r. Około 45 proc. produktów przyniosło jedynie zwrot gwarantowanego kapitału, czyli zazwyczaj 100 proc. inwestycji .Według dziennika, na rynku od dawna mówi się, że branża struktur jest mało przejrzysta. Banki i dostawcy produktów blokują dostęp do informacji m.in. o wielkości sprzedaży oraz wynikach inwestycyjnych. Zdaniem KNF, „regulacje powinny się koncentrować na zapewnieniu odpowiedniego przekazu dotyczącego ryzyka inwestycji oraz spodziewanej funkcji wypłaty w realistycznych warunkach rynkowych”.  

Firmy z grupy Inter  wróciły do grupowych ubezpieczeń na życie

TU Inter Polska oraz TU Inter -Życie Polska zdecydowały  o powrocie na rynek grupowych ubezpieczeń na życie. Specjalnie w tym celu  stworzony został produkt o nazwie Inter Grupa Med - grupowe ubezpieczenie chroniące zdrowie i życie pracowników służby zdrowia - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (Nr z 15.10.2010 r.). Według Marcina Zwary, członka zarządu TU Inter Polska i TU Inter -Życie Polska,  w Polsce jest ponad 18 tys. Zakładów Opieki Zdrowotnej, z czego ponad 7,5 tys. jest już  klientami firmy  w ubezpieczeniach majątkowych.
Inter Grupa Med zaś to jedyne w Polsce ubezpieczenie grupowe na życie dla medycyny, obejmujące  ochroną ponad 40 zagrożeń, w tym ponad 10 związanych z branżą medyczną. W ramach nowego produktu - pisze "GU" -  INTER Polska przygotowuje indywidualną ofertę dla grup powyżej 20 ubezpieczonych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby do 65 roku życia, a suma ubezpieczenia może wynosić nawet do 100 tys. zł. W ramach polisy oferowane są świadczenia pieniężne związane z uszczerbkiem na zdrowiu, konsultacjami psychologicznymi, leczeniem farmakologicznym, rehabilitacją, czy leczeniem operacyjnym. Zdarzenia zdefiniowane są  w pakietach w sześciu wariantach zależnych od potrzeb klienta; wchodzą tu m.in.: trwałe uszkodzenie wzroku lub poparzenie skóry przez promieniowanie laserowe, trwałe uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki, przewlekłe zatrucie lekami, zakażenia wirusem HIV lub wirusem WZW typu B lub C, „zespół stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta w miejscu pracy oraz żylaki kończyn dolnych powstałe w następstwie wykonywanej pracy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT