Najlepsze UFK inwestujące na polskim rynku akcji

-W lipcu br. zyskali głównie posiadacze jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, inwestujących na polskim rynku akcji – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl) z 19.08.2008 r. za raportem Analizy Online. Fundusze akcji polskich wypracowały bowiem najwyższą średnią stopę zwrotu (wzrost średnio 1,6 proc.). Kolejne miejsca zajęły fundusze mieszane, dłużne, stabilnego wzrostu oraz mieszane europejskich rynków rozwiniętych. Ponadto, w czołówce znalazły się fundusze rynku pieniężnego oraz gwarantowane, które jeszcze przed miesiącem jako jedyne prezentowały dodatnie stopy zwrotu.

Według Analizy Online, spośród 863 funduszy, które działały przynajmniej miesiąc, wzrost jednostki w lipcu br. zanotowało 543. Natomiast w ubiegłym miesiącu najwięcej stracili uczestnicy funduszy kapitałowych inwestujących poza granicami Polski. I tak, najgorzej poradziły sobie fundusze z grupy akcji zagranicznych sektora nieruchomości, których jednostka średnio w lipcu spadła o minus (-)6,97 proc.. Najmniej stracili natomiast posiadacze jednostek funduszy inwestujących na rynkach akcji europejskich rynków wschodzących (-) 2,47 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT