Nie będzie drugiej młodości polisolokat ?

Z początkiem kwietnia br. pryśnie czar lokat antybelkowych - twierdzi "Bankier.pl"(www.bankier.pl  z 29.02.2012 r.).  W drugą młodość polisolokat nie wierzą bowiem ani banki, ani ubezpieczyciele. "Bankowo-ubezpieczeniowe tandemy"   myślą o zaproponowaniu klientom sensownej alternatywy, ale nie chcą jeszcze zdradzać swoich planów. Zdaniem  Piotra Nowaka, członka zarządu Open Life, firmy czekają  na rozwój wydarzeń w II kwartale br.-  pisze portal. Regulacje nadzorcze wymuszają bowiem  na bankach ostrożniejsze podejście do ryzyka. W opinii "Bankiera", pomimo ostrożności w dzieleniu się swoimi planami, "każda z instytucji dokona starań, żeby wskazać klientowi nowy pomysł na lokowanie oszczędności, o zbliżonej do antybelek atrakcyjności".

TU Europa - spadek składki, wyższy zysk

TU Europa zarobiła w 2011 r. 173 mln zł zysku, o  15 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa zebrała w ub.r. 3 mld zł składki. W tym  towarzystwo ubezpieczeń na życie   grupy wypracowało zysk w wysokości 82 mln zł,  o  8 proc. wyższy w stosunku do uzyskanego w 2010 r. - informuje "Parkiet"(Nr z 29.02.2012 r.). Ubezpieczyciel odnotował przypis składki brutto w granicach 2,5 mld zł. Dziennik podkreśla, iż  w 2011 r. firma obniżyła  znacznie sprzedaż. Przypis składki liczony według polskich standardów spadł w  2011 r. z 3,92 mld zł do około  2,56 mld zł. Zdaniem  Krzysztofa Mędrali, członka zarządu spółki "w biznesie życiowym wiąże się to z planowanym wprowadzeniem dyrektywy Solvency II, która zmusza nas do zmniejszenia sprzedaży polisolokat" .
Według gazety,  w  2011 r. obie  spółki Grupy Europa wypłaciły łącznie 20 mln zł odszkodowań, wobec 10 mln zł rok wcześniej. "Parkiet" podkreśla, iż zgodnie z ustaleniami z nowymi akcjonariuszami (Talanx i Meiji Yasuda), zarząd spółki  nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy.

Wysoka sprzedaż Open Life

Open Life, nowy ubezpieczyciel na polskim rynku w ciągu pięciu  miesięcy sprzedał polisy za 629 mln zł z zyskiem ponad 7 mln zł - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 28.02.2012 r.). Od sierpnia do grudnia Open Life zarobił 7,6 mln zł,  nieco ponad 1 proc. przychodów ze sprzedaży. Według "Wyborczej", Open Life sprzedaje głównie polisy inwestycyjne, na których zarabia się mało, bo bardzo wysokie prowizje za sprzedaż takich polis otrzymują pośrednicy. "Aby zacząć zarabiać na sprzedaży takich polis, trzeba zarządzać 3 mld zł aktywów" - pisze gazeta, podkreślając iż  Open Life ma na razie nieco ponad 500 mln zł. Jak podaje "GW",  duża sprzedaż to efekt gigantycznej sieci sprzedaży. "Open Life sprzedaje polisy przez Getin Bank oraz przez Open Finance. Dzięki Getinowi może sprzedawać polisy do kredytów, a dzięki Open Finance polisy inwestycyjne" - twierdzi "Wyborcza".  Open Life współpracuje z 23 pośrednikami, m.in. bankami i firmami doradczymi. Zdobył 40 tys. klientów - podaje dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT