Nie będzie ucieczki przed PPK ?

Pod koniec maja br.  ukazała się nowa wersja projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).  Projekt osłabia pracownicze programy emerytalne (PPE) - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.06.2018r.). W myśl nowej wersji ustawy, udział w PPE musi wziąć co najmniej  50 proc. zatrudnionych, aby pracodawca nie musiał prowadzić PPK. Ten nowy warunek oznacza, że ucieczki od planów kapitałowych w zasadzie nie będzie.
Jak podaje dziennik,  nowa wersja projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych uwzględnia  niektóre postulaty strony społecznej zgłoszone w ramach konsultacji. "Ku zaskoczeniu wszystkich zmienia też zasadniczo warunki, których spełnienie pozwalało – zgodnie z poprzednią wersją projektu – nie tworzyć pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Te nowe postanowienia, o ile wejdą w życie w obecnym kształcie, oznaczają praktyczny upadek innej formy zabezpieczenia emerytalnego, obecnej na polskim rynku (...)  tj. pracowniczych programów emerytalnych (PPE)” - zauważa „DGP”.  Jak komentuje gazeta, istotne jest, że  „nowe postanowienia nie tylko będą miały destrukcyjny wpływ na funkcjonujące już PPE (w tym właśnie teraz zakładane)”, lecz także oznaczają koniec planów zastąpienia  obowiązkowych dla przedsiębiorców  PPK   "i co do zasady " dobrowolnymi dla pracowników i finansowo korzystniejszymi dla nich PPE.  

Wskaźnik  waloryzacji rent i emerytur w 2019 r.  szacowany  na   3,26 proc.

Według "Money.pl"(www.money.pl z 12.06.2018r.), rząd zdecydował, iż waloryzacja rent i emerytur w 2019 r. będzie kształtować  się na poziomie 3,26 proc.  Łączna zaś   podwyżka od 1 marca przyszłego roku  świadczeń emerytalno-rentowych  ma - według szacunków rządu -   kosztować budżet blisko  6,86 mld zł - informuje portal za komunikatem  Centrum Informacyjnego  Rządu (CIR).  Oznacza to, że średnia emerytura  w 2019 r.  będzie o 73 zł wyższa od tej z 2018 r., natomiast najniższa emerytura  w przyszłym roku wzrośnie o niewiele ponad 33 zł.  Jak  powiedziała Elżbieta Rafalska,  minister rodziny, pracy i polityki społecznej,  „na  wskaźnik waloryzacji, który zaproponowaliśmy”, składa się inflacja emerycka w wysokości 102,6 proc. oraz  realny wzrost wynagrodzeń, który jest prognozowany na poziomie 3,3 proc. - podaje portal.
Ponadto, resort pracy  szacuje, iż w 2019 r.  najniższe emerytury wzrosną o 33,57 zł, a przeciętne świadczenie emerytalne  - o 73,77 zł. 
Według informacji "Money.pl", ZUS nie pracuje nad projektem przepisów wprowadzających w2019 r.  trzynastą emeryturę czy inne   dodatki finansowe dla seniorów.
Portal przypomina, iż w 2018 r.    wskaźnik waloryzacji emerytur i rent  wynosi 2,98 proc.

Od kiedy firmy będą mogły płacić niższy ZUS?

Liczymy, że dzięki mniejszemu ZUS-owi, setki tysięcy osób wyjdą z szarej strefy  - twierdzi w wywiadzie dla "Gazecie Wyborczej"(Nr z 11.06.2018 r.) Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa  Przedsiębiorczości i Technologii. Minister Emilewicz przyznaje w rozmowie z dziennikiem, iż  kierowany przez nią  resort chce, aby przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średnio w miesiącu 5250 zł,  od 1 stycznia 2019 r. mogli już  skorzystać z nowych regulacji - podaje gazeta. Według J.Emilewicz, przygotowany projekt regulacji   zakłada, że  „mały ZUS” poprawi sytuację najmniejszych firm. I tak, przykładowy przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadzający  co miesiąc do ZUS kwotę  1232,16 zł, czyli ponad połowę swojego miesięcznego przychodu, po  zmianach zapłaci składkę na ZUS w wysokości około  660 zł, czyli dwa razy mniejszą .  Jak stwierdziła minister przedsiębiorczości i technologii, projekt jest już "po konsultacjach, po Radzie Dialogu Społecznego". J.Emilewicz liczy na to, iż już w czerwcu br.  rząd przyjmie projekt, który  od razu trafi do Sejmu - informuje "Gazeta  Wyborcza".

ZUS: emerytura liczona według nowego systemu   niemal dwukrotnie niższa, niż szacowana według starych zasad

Z przygotowanego przez ZUS rocznego podsumowania  systemu ubezpieczeń społecznych wynika, ze nowo przyznane przeciętne świadczenia w 2017 r. były nieco niższe niż te odnotowane   rok wcześniej – podaje "Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 12.06.2018 r.). I tak,  w ub.r. przeciętne świadczenie wyniosło 2156,90 zł, podczas gdy w  2016 r. kształtowało się ono na  poziomie 2167,11 zł.  Zdaniem Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika ZUS,  jest to efekt krótszego stażu ubezpieczeniowego klientów. Albowiem w systemie zdefiniowanej składki o wysokości emerytury decyduje liczba i wielkość odprowadzanych składek – pisze gazeta.
Wyliczenie przeciętnego nowo przyznanego świadczenia bierze pod uwagę wypłacane przez ZUS emerytury ze starego i nowego systemu. I tak,  np. w zeszłym roku przeciętna nowa emerytura przyznana według starych zasad, czyli sprzed 1999 r.,  wyniosła aż 4071 zł, podczas gdy świadczenie wyliczone według nowych zasad było niemal dwukrotnie niższe i wyniosło tylko 2097 zł- pisze DGP. Przy tym, obniżenie wieku spowodowało gwałtowny przyrost emerytur wyliczanych według nowych zasad. W ciągu roku liczba takich emerytur  wzrosła z 216 tys. aż do 404 tys.  Jednocześnie liczba osób z emeryturami  wyliczonymi   na podstawie starych zasad, np. górników, zmniejszyła się z 13,2 tys. do 12,6 tys.  Zdaniem dziennika, "ta zmiana proporcji spowodowała, że rok do roku przeciętne nowo przyznane świadczenie liczone z obu typów zmniejszyło się."  Gazeta zauważa, iż  chociaż  w 2017 r.   na obniżce wieku emerytalnego skorzystało ponad 300 tys. osób, to większość z nich i tak przechodziła na emeryturę w wieku wyższym niż obecny ustawowy ( większość uzyskujących uprawnienia kobiet i mężczyzn przekroczyła odpowiednio 60. i 65. rok życia). W tym roku będzie inaczej – twierdzi dziennik.
Według danych ZUS, niemal 60 proc. występujących w br.  o emeryturę jest nieaktywnych zawodowo, to znaczy, że te osoby przejdą na emeryturę w pierwszym możliwym terminie: kobiety w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Ich świadczenia mogą być niższe niż osób, które pobierały emeryturę w 2017 r. - zauważa  „DGP”.
W  2017 r. przeciętna wypłata dla mężczyzny wyniosła 2746 zł, a dla kobiety tylko 1845 zł (emerytura mężczyzn  niemal o połowę wyższa niż kobiet.) i ta  proporcja powtarzała się także, jeśli świadczenia były odniesione do średniej płacy. Ta różnica wynika z niższego o pięć lat wieku emerytalnego kobiet ( krócej odkładają składkę na koncie i krócej jest ona waloryzowana);
osoby młodsze mają dłuższe średnie dalsze trwanie życia (większą liczbę miesięcy, przez które dzielona jest zgromadzona kwota) oraz  niższe zarobki kobiet, co powoduje, że gromadzona przez nie składka również jest niższa.

TK wkrótce  zdecyduje o zgodności z konstytucja przepisów znoszących tzw. „trzydziestokrotność”

Trybunał Konstytucyjny (TK) 10 lipca br.  rozstrzygnie, czy przedsiębiorcy zapłacą w 2019 r. o 4 mld zł wyższe składki na ZUS  od pensji najbogatszych pracowników. Oficjalna informacja o terminie rozprawy pojawiła się właśnie na stronie TK - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 09.06.2018r.). Zdaniem mec. Elżbiety Smirnow z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, "oznacza to, iż jeszcze w lipcu 2018 r. poznamy dalsze losy dotyczące zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotności)" - podaje gazeta.  Przedsiębiorcy "po cichu" liczą na  to, że TK uzna nowe przepisy za przyjęte niezgodnie z procedurą legislacyjną", ponieważ związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców nie miały czasu na konsultacje społeczne projektu, gdyż w błyskawicznym tempie został  on  przyjęty przez rząd i parlament - dodaje  dziennik. Rozstrzygnięcie TK będzie  więc   znaczące dla sytuacji finansowej zarówno pracodawców jak i pracowników. Dla pracodawców wprowadzenie zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych spowoduje,   począwszy od stycznia 2019 r.,   znaczny wzrost kosztów zatrudnienia. "Tym samym wyjaśnienie tej niepewności prawnej jest dla nich kluczowe" - pisze "Rz".  W opinii gazety,  na zmianach najbardziej skorzystają najbogatsi emeryci, a nie ci najbiedniejsi o których  mówił rząd proponując zmiany.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT