Niebezpieczne "struktury" ?

Popularne produkty strukturyzowane nie są inwestycją dla przeciętnego Kowalskiego. Przekonali się o tym klienci Getin Noble Banku - ostrzega "Rzeczpospolita"(Nr z 09.08.2012 r.). Według dziennika, jeden z "doradców"  banku  przekazał nieprawdziwe informacje o produkcie Kwartalny Zysk, przedstawiając  go "jako bezpieczną lokatę, dodatkowo ubezpieczoną, z możliwością wycofania środków już po kilku miesiącach, bez żadnych opłat". Tymczasem jest to bardzo ryzykowne strukturyzowane ubezpieczenie na życie, z którego nie można się wycofać przez dziesięć lat, gdyż inaczej  straci się 30 proc. Z kolei inni  klienci Getin Noble Banku skarżą się, że "pracownicy banku namawiali ich do podpisania deklaracji, że zapoznali się z warunkami produktu, ale ich nie dostawali" - pisze gazeta.  Zastrzeżenia mają też eksperci zajmujący się produktami inwestycyjnymi. Sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według "Rz", "zebrała się już grupa około 140 osób, które chcą złożyć pozew zbiorowy".
Maciej , członek zarządu Getin Noble Banku, przyznaje w dzienniku, że były reklamacje dotyczące produktu, ale bank "podjął działania, które sprawią, że produkty będą bardziej przejrzyste dla klientów i łatwiej będzie się z nich wycofać. (...) sam podpis klienta pod umową nie wystarczy. Klient odręcznie wpisuje na umowie, że wie, z jakimi kosztami może się wiązać wycofanie z danego produktu (...) że jest on wieloletni i że nie jest lokatą bankową". Według Szczechury, od  początku br. bank   wprowadził  możliwość wycofania do połowy środków, w kwocie nie niższej niż zainwestowana (tzw. części lokatowej).
Zdaniem ekspertów, w popularnych  „strukturach" szczególnie niebezpieczne są opłaty likwidacyjne. "Mogą one  powodować utratę nie tylko zysków, ale nawet całości środków. I to w produktach oferowanych przez niektóre duże, choć nie największe, firmy ubezpieczeniowe".

db Invest Profit -usługa asset management z polisą ubezpieczenia na życie i dożycie
 
Nowy produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Invest Profit z kwartalną wypłatą premii wprowadził do oferty  Deutsche Bank PBC we współpracy z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie S.A. Według "Prnews.pl"(Nr z 10.08.2012 r.), zysk  produktu uzależniony jest od wyników  ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) obligacji korporacyjnych, wypłacanego  jest co kwartał. Formuła produktu db Invest Profit podobna jest do usługi asset management. Klienci mogą z niego korzystać niemal do 85. roku życia (do rocznicy polisy przypadającej w roku, w którym Ubezpieczony kończy 85 lat).
Jak podaje portal,  db Invest Profit jest  produktem ze składką jednorazową, o długim horyzoncie inwestycyjnym. Ze względu na niską barierę wejścia – od 5 tys. zł – jest on  dostępny dla znacznie szerszej grupy klientów,  oferując  z góry zdefiniowane spektrum możliwości inwestycyjnych. Zdaniem Piotra Nowaka, członka  Zarządu Open Life TU Życie S.A., "duża dywersyfikacja portfela, docelowo uwzględniającego ponad 50 emitentów, minimalizuje wpływ poszczególnych zdarzeń na wyniki funduszu".  Fundusz może inwestować do 30 proc. w instrumenty nominowane w walutach obcych, dobierane pod kątem wysokiej płynności. db Invest Profit "dzięki formie prawnej ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, oferuje również większą elastyczność zarządzania portfelem, a także niski próg wejścia do inwestycji", zaś ubezpieczenie może zostać rozszerzone o umowę dodatkową db Invest Profit Plus (polisolokata w formie rocznego ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowaną stopą oprocentowania).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT