Niewielkie zyski ze struktur

W produktach strukturyzowanych ulokowano dotąd blisko 5,1 mld zł - podaje "Gazeta Prawna"(Nr z 09.03.2009 r.), powołując się na szacunki analityków structuredretailproducts.com.  Z kolei według  Macieja Kossowskiego, prezesa Wealth Solutions,  w 2009 roku kwota środków zainwestowanych w struktury  może wzrosnąć nawet do 7,5 mld zł.  Dziennik  przedstawił zestawienie, na podstawie którego można porównać zyski, na które  mogą liczyć klienci, jeśli ulokowali środki w produktach  strukturyzowanych około  2-3 lata temu, a  ta inwestycja właśnie się skończyła. Według "Gazety Prawnej",  wśród zestawionych produktów - biorąc pod uwagę wynik w skali roku -  najlepszy rezultat osiągnął Himalaya Max Driver Banku Millennium (9,19 proc.). Natomiast najsłabiej wypadły China Railway Constructions oraz China Banks również Banku Millennium, a także Dolar kontra reszta świata II bis Noble Banku (0 proc.).

Nowe ubezpieczenie grupowe Generali dla MSP

Nowy produkt pakietowy w zakresie ubezpieczenia grupowego na życie dla małych i średnich firm wprowadza  marcu br. Generali. Według "Gazety Ubezpieczeniowej" (www.gu.com z 10.03.2009 r.),  produkt  ten jest dedykowany firmom zatrudniającym od 3 do 20 osób i ma zastąpić dotychczasowy „Pakiet Certum". Nowa propozycja ubezpieczyciela to połączenie trzech bloków: umowy podstawowej,  dowolnych 28 umów dodatkowych oraz indywidualnej części inwestycyjnej. Charakteryzuje się on szerszym niż dotychczas zakresem ubezpieczenia oraz możliwością jego rozbudowy o umowy dodatkowe. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy.
W ramach nowego ubezpieczenia pracodawca może zawrzeć na rzecz swoich pracowników oraz ich współmałżonków ubezpieczenie na wypadek śmierci (w ramach umowy podstawowej). Ponadto, wybierając spośród 28 opcji dodatkowych, może on stworzyć dopasowaną do indywidualnych potrzeb danej firmy ofertę z odpowiednim zakresem ochrony.
Każda umowa pomiędzy Generali a ubezpieczającym (pracodawcą) jest zawierana na okres 1 roku z możliwością przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. Do ubezpieczenia mogą zostać zgłoszone osoby w wieku 15-65 lat. W opinii "GU", w rozwiązaniu, polegającym na podziale składki pomiędzy dwóch płatników - pracodawcę i pracownika, firmy mogą odnaleźć skuteczne narzędzie motywacyjne dla swoich pracowników.
Warunki progowe dla regularnej składki inwestycyjnej to minimum 30 zł miesięcznie, zaś dla doraźnej, wpłacanej w dowolnym czasie, to minimum 100 zł. Umowa dotycząca inwestycji w UFK może być zawarta w każdym czasie trwania roku polisowego. Pozostałe 28 umów dodatkowych, Generali oferuje w ramach niezależnie skomponowanych 11 pakietów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT