Nordea Gwarant - Mocny Dolar

Nordea Polska TUnŻ zaproponowała  nowy produkt strukturyzowany -  ubezpieczenie "Nordea Gwarant - Mocny Dolar". Jest to  inwestycyjne, grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie oferowane w  2 wersjach: ze 100 proc. oraz z  98 proc. gwarancją kapitału - podaje    "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 16.04.2011 r.). Według "GU", Nordea Gwarant – Mocny Dolar pozwala  zarabiać na wzroście wartości dolara amerykańskiego w relacji do jena japońskiego. Inwestycja trwa 2 lata, a minimalna składka to 5 tys. zł.
Polisa daje inwestorom 100 proc. lub 98 proc. (w zależności od wariantu) gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji ), a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia). Zysk (wartość premii) z Nordea Gwarant – Mocny Dolar 100% rośnie wraz z umocnieniem amerykańskiego dolara względem japońskiego jena (czyli wraz ze wzrostem kursu USD/JPY).

Sposób na Przyszłość z ING Życie

Chociaż 83 proc.  Polaków uważa, że człowiek odpowiedzialny powinien być ubezpieczony na życie, takie ubezpieczenie posiada zaledwie  co piąty z nas. Z analiz przeprowadzonych  przez ING Życie wynika, iż  Istotną barierą jest fakt, że kwestie dotyczące finansów wydają się nam zawiłe i niezrozumiałe - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 13.04.2011 r.). Według  Katarzyny Osińskiej, Starszego Inżyniera Produktów w ING Życie, klienci uważają te  ubezpieczenia są skomplikowane i bardzo często nie wiedzą, co dokładnie zapewnia im polisa na życie i na co przeznaczane są ich pieniądze. Przy tym " większość produktów ubezpieczeniowych zniechęca brakiem możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb klienta zarówno w momencie zakupu, jak i w trakcie trwania umowy". W jej opinii,  oferowane przez ING Życie  ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne "Sposób na Przyszłość" w trakcie trwania umowy można modyfikować tak, by odpowiadało zmieniającym się potrzebom, czy to zakres  ubezpieczenia; do  umowy podstawowej  dobrać umowy dodatkowe, które zostały spakietowane według głównych potrzeb. W ofercie - podaje "GU" - są trzy pakiety umów: wypadkowy, zdrowotny i dziecięcy.
 Polisa pozwala objąć ochroną ubezpieczeniową do 10 osób,  niezależnie od tego, jaki stopień pokrewieństwa je łączy oraz oferuje zniżkę w wysokości 10 proc., jeśli ubezpieczeniem są objęte co najmniej dwie osoby. Właściciel polisy może w dowolnym momencie trwania umowy rozszerzyć ochronę na inne osoby, np.: w sytuacji gdy bierze ślub, ale także z niej zrezygnować, np. gdy dzieci się usamodzielnią.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT