Nordea Polska TUnŻ dla PKO BP

Bank PKO BP SA kupuje od szwedzkiego Nordea Bank AB jego  polskie spółki, w tym  Nordea Bank Polska SA  i  Nordea Polska TUnŻ  - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 13.06.2013 r.). Koszt transakcji ma sięgać  2,642 mld zł., zaś  łączne koszty integracji mają wynieść 215 mln zł w skali kilku lat - pisze  dziennik. Przy tym,  PKO BP podał w prezentacji, iż  docelowy zysk netto z aktywów Nordei w 2013 ocenia na 236 mln zł, a w 2014 na 255 mln zł. Zdaniem Zbigniewa  Jagiełły,   prezesa zarządu  PKO BP, transakcja pozwoli  "wzmocnić pozycję rynkową, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Jej skutkiem będzie również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych"- podaje "Rz".  Z kolei w opinii Piotra Zagały, dyrektora departamentu inwestycji w Nordea Polska TUnŻ,  "przejęcie przez polski bank aktywów skandynawskiego banku jest szansą dla sektora ubezpieczeń";  przyspieszy osiągnięcie celów strategicznych w obszarze bancassurance, które zakłada nowa strategia banku.
Dziennik informuje, iż "55 mln 61 tys. 403 akcje spółki Nordea Bank Polska, stanowiące 99,21 proc. kapitału zakładowego spółki, zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB o wartości nominalnej wynoszącej 3,6 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r."

KNF:  renta dożywotnia tylko z zakładu ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce, aby tylko  towarzystwa ubezpieczeniowe mogły świadczyć usługę renty dożywotniej. Zdaniem  Łukasza Dajnowicza, rzecznika prasowego  KNF, oferowanie usług renty dożywotniej wiąże się z takim ryzykiem, którym potrafią zarządzać zakłady ubezpieczeń. Ponadto,  dysponują one odpowiednimi wymogami kapitałowymi - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 12.06.2013 r.). W opinii KNF, osoby starsze przenosiłyby własność swojego mieszkania na ubezpieczycieli, zaś w zamian otrzymywałyby rentę" i mogły mieszkać w tym lokalu do końca życia".
Resort gospodarki analizuje propozycję KNF - informuje dziennik. "Z propozycji Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że jeśli fundusze hipoteczne lub spółki, które teraz zajmują się takimi usługami chciałyby je świadczyć w przyszłości, to powinny się przekształcić w zakłady ubezpieczeń" - podkreśla "GW".
Przygotowany przez  Ministerstwo Gospodarki  projekt założeń ustawy,  regulującej instytucję renty dożywotniej,  był  już rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Obecnie resort  analizuje uwagi Komitetu pod kątem ich ewentualnego uwzględnienia w nowym dokumencie.  Nowy projekt ma trafić do Komitetu w najbliższych tygodniach - pisze "Wyborcza". I przypomina, że  Rada Ministrów rozpatrywała w ub.r. przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. "Rząd zobowiązał wówczas ministra gospodarki do uzupełnienia regulacji o rozwiązania dotyczące renty dożywotniej. Szef resortu gospodarki przygotował propozycję tych rozwiązań". Według gazety,  czy te dwa projekty znajdą się w jednym czy dwóch aktach prawnych zdecyduje Komitet.
Resort chce, aby renta dożywotnia była zabezpieczona od strony prawnej w podobnym stopniu jak odwrócony kredyt hipoteczny.
Obecne na rynku oferty dotyczące renty dożywotniej reguluje kodeks cywilny. "Osoby starsze mogą przenieść własność swojego mieszkania np. na fundusz hipoteczny w zamian za wypłatę świadczenia rentowego przy jednoczesnym dożywotnim użytkowaniu swojego lokalu". I tak,  "w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego bank otrzymuje mieszkanie dopiero po śmierci uprawnionego. Jeśli chodzi o rentę dożywotnią, to instytucja finansująca będzie wypłacać świadczenia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT