Nowa Benefia Życie stawia na bancassurance

Fuzja Royal Polska i Benefii Życie powoli staje się faktem. O połączeniu firm zadecydowały podobne profile, czyli sprzedaż produktów we współpracy z bankami – twierdzi w wywiadzie dla „Parkietu” (Nr z 06.09.2008 r.), Tomasz Telejko, prezes zarządu Royal i przyszły prezes Benefii Życie.  Jego zdaniem, akcjonariusz obu firm – VIG,  nie przywiązuje w procesie tej fuzji aż tak wielkiego znaczenia do kosztów, choć należy się liczyć z ich wzrostem w nowo powstałej spółce, chociażby  ze względu na zakładane zwiększenie w niej zatrudnienia. Sam koszt fuzji Royala i Benefii nie jest znany, ale zdaniem Telejki nie powinien być znaczny. Nie powinny wzrosnąć także koszty akwizycji nowego towarzystwa.  W nowej spółce nie są  również przewidywane znaczące zmiany w strukturach sieci dystrybucji w związku z połączeniem, placówki mają tylko stopniowo zacieśniać współpracę.. I chociaż to Royal Polska przejmie Benefię, powstała po fuzji firma będzie nosić nazwę Benefia, o czym zadecydowało chociażby  istnienie spółki majątkowej Benefia. A  wspólna promocja jednego brandu przez spółkę życiową i majątkową jest tańsza niż utrzymywanie dwóch osobnych marek
Według Tomasza Telejko, nowa Benefia Życie ma oferować produkty inwestycyjne z ubezpieczeniem na życie we współpracy z bankami i pośrednikami. Prezes  zakłada wzrost udziału firmy w rynku ponad 2,5 proc., czyli   posiadany obecny łączny  udział  obu towarzystw. Plany nowej spółki na najbliższe lata będą ustalone dopiero po połączeniu.. Obecnie Royal ma podpisanych 30 umów z zakresu bancassurance, gdy  Benefia - kilka.

Aegon wprowadza produkt z większą funkcją ochronną

Aegon TU na Życie wprowadza do oferty AEGON PrO – produkt inaugurujący nową linię produktową z  bardziej rozbudowaną funkcją ochronną. Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową na określoną sumę ubezpieczenia, zmieniającą się w trakcie trwania programu - podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  09.09.2008 r. AEGON PrO gwarantuje ochronę na wypadek: śmierci ubezpieczonego, pobytu ubezpieczonego  w szpitalu, OIOM lub w Sali Intensywnej Opieki Medycznej oraz całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku.
Przy tym – twierdzi „GU” – produkt  ten  gwarantuje klientowi ochronę niezależnie od ilości środków znajdujących się na jego rachunku. I tak, na początku klient określa dopasowany do swoich możliwości finansowych cel inwestycyjny. Jednak jeżeli w życiu klienta przed osiągnięciem wyznaczonego sobie celu inwestycyjnego zajdzie zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, to Aegon gwarantuje wypłatę świadczenia, którego wysokość odpowiadać będzie wybranemu przez klienta celowi inwestycyjnemu.  W ramach programu oszczędnościowo-ochronnego klient posiada dostęp do siedmiu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w złotówkach: DWS Płynna Lokata Plus (DWS FIO Płynna Lokata Plus), UniWIBID(UniWIBID SFIO), Arka BZ WBK Obligacji (Arka BZ WBK Obligacji FIO), UniKorona Obligacje (UniKorona Obligacje FIO), Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK Akcji FIO), Legg Mason Akcji (Legg Mason Akcji FIO), Portfel Aktywnej Alokacji.  Ma on możliwość dostosowywania składu portfela ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do sytuacji na rynku poprzez zmianę alokacji składek lub transferu środków.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT