Nowa Dyrektywa KE: refundacja leczenia w państwach UE bez zgody NFZ

Rada Europejska i Parlament Europejski wezwały Komisję Europejską do uściślenia sytuacji prawnej i opracowania konkretnych ram prawnych dotyczących transgranicznej opieki medycznej. Dyrektywa ma ułatwić rozwiązywanie kwestii praktycznych, poprawić bezpieczeństwo i jakość tej opieki - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 14.04.2009 r.).  Głównym  założeniem projektu dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej przygotowanego przez KE jest  refundacja leczenia w państwach UE bez zgody krajowego ubezpieczyciela. KE chce, by w sytuacji, gdy dany rodzaj leczenia jest dostępny w krajowym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, pacjenci z tego kraju mieli również prawo do takiego leczenia w innym państwie bez konieczności uzyskania zgody. Obecnie - w przypadku Polski - do skorzystania z opieki medycznej w którymś z państw UE wymagana jest zgoda prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. I tak według projektu, pacjenci mają płacić za leczenie, a następnie uzyskają zwrot kosztów do kwoty, jaką dany zabieg kosztowałby w ich kraju. Jednak w szczególnych przypadkach - wymagających opieki szpitalnej - zgoda może być wymagana.Za bezpieczeństwo i jakość leczenia będzie odpowiadał kraj, w którym leczenie przeprowadzono. W przypadku problemów pacjenci będą poinformowani, w jaki sposób domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania.

Banki   spółdzielcze bez  produktów Generali  

Generali podpisało w połowie ubiegłym roku umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, zrzeszającym ok. 350 banków spółdzielczych.   Dzięki temu   łatwiejsze i sprawniejsze miało się stać nawiązywanie przez ubezpieczyciela współpracy z poszczególnymi bankami spółdzielczymi. . Według  gazety "Parkiet"(Nr z 14.04.2009 r.), w myśl  zawartego  porozumienia,  banki spółdzielcze miały oferować produkty ubezpieczyciela, który spodziewał się w ten sposób zwiększyć swój przypis. Umowa Generali z PBS jednak  wciąż nie jest realizowana;  jak do tej pory,  ani  jeden z banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS nie oferuje produktów Generali. Według dziennika,  współpraca ubezpieczyciela z PBS jest opóźniona z powodu renegocjacji warunków zawartej w ub.r.  umowy. Dziennik pisze, powołując sie na Pawła Wróbla, rzecznika prasowego towarzystwa, że  obecnie trwa  aktualizacja zakresów umów oraz dostosowywania aspektów prawnych do obowiązujących przepisów. Paweł Wróbel zaprzeczył  przy tym, jakoby Generali miało zrezygnować ze współpracy z bankami spółdzielczymi. Projekt jednak zacznie działać później niż planowano - donosi " Parkiet".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT