Nowa propozycja Generali: Generali ProFamilia

Generali ProFamilia - zmodyfikowaną wersję produktu ochronno-inwestycyjnego "Plan Zabezpieczenia Długoterminowych Potrzeb Rodziny" -   zaproponowało na początku kwietnia br. Generali. Oferowane  ubezpieczenie charakteryzuje się m.in. nową konstrukcją oraz  rozszerzonym zakresem ochrony. Ponadto, nowa oferta daje klientom możliwość dowolnego wyboru sumy ubezpieczenia w ramach umowy głównej i umów dodatkowych oraz indywidualnego tworzenia zakresu ochrony poprzez wybór dodatkowych ryzyk dostępnych w ofercie - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.04.2009 r.).  W ramach nowego ubezpieczenia Generali gwarantuje wyższą o 20 proc. w stosunku do oferowanej dotychczas  sumę ubezpieczenia z tytułu umowy głównej przy składce regularnej, pozostającej na dawnym poziomie. Dodatkowo, decydując się na zawarcie umów dodatkowych, jak śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz inwalidztwo w nieszczęśliwym wypadku, można wybrać jeden z sześciu wariantów sumy ubezpieczenia, odpowiednio w zakresie od 50 proc. do 300 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej. Jednocześnie zmianie ulegają zasady dotyczące wykonania badań medycznych, które są konieczne do zawarcia umowy. Podwyższona zostanie górna granica sumy ubezpieczenia, dla której do zawarcia umowy wystarczające jest wypełnienie jedynie ankiety medycznej. W kwietniu i maju towarzystwo oferuje specjalną  promocję, która  zapewnia klientom minimalną stopę zwrotu z inwestycji oraz dodatkową ochronę z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym. Jak podaje 'GU", do dyspozycji klientów zostanie przekazanych 8 funduszy, w tym dwa nowe gwarantujące szersze niż dotychczas możliwości inwestycyjne. Pierwszy z nich to Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego. Osoby, które chciałyby ulokować swoje oszczędności w funduszu opartym na zmianach cen surowców, m. in. złota, uzyskają dostęp do UFK Portfel Zagraniczny Surowcowy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT